De Endress+Hauser Group

Media center

Evenementen

Uw carrière bij Endress+Hauser

Support is dichtbij

Online Shop

Log hier in om toegang te krijgen tot de Online Shop, en plaats uw
bestelling 24/7. U kunt eveneens de prijzen en levertijden van uw producten
nakijken, of u kunt een offerte vragen.

Online Shop

E-direct Shop

E-direct producten: Eenvoudig te selecteren producten van hoge kwaliteit om online te bestellen. Deze producten bieden basismogelijkheden voor de meest economische oplossing voor uw toepassing.

E-direct Shop

Maak veilig en betrouwbaar gebruik van uw vergister

Verminder uw operationele kosten en optimaliseer de energiebalans van uw fabriek

Wereldwijd vindt er in de afvalwaterindustrie een sterke verschuiving plaats in de richting van slibverwerking. Dit komt vooral door strengere lokale wet- en regelgeving die het verbiedt om slib in de omgeving (water, velden) te lozen. Dit zorgt ervoor dat slib een behoorlijke kostenpost wordt voor operators van fabrieken. Vergisting van slib kan kostenvoordelen opleveren doordat de hoeveelheid slib met ongeveer 50% wordt verminderd, terwijl het tegelijkertijd ook een waardevolle energiebron creëert, namelijk biogas.

Anaerobe bacteriën hebben stabiele procesomstandigheden nodig

Tijdens het vergistingsproces moeten bacteriën worden beschermd tegen kritische procesomstandigheden. Dat wil zeggen dat het proces het volgende moet garanderen:

  • Constante temperatuur en een bijna neutrale pH-waarde

  • Donkere omgeving zonder zuurstof

  • Gelijkmatige proceslast

  • Voldoende retentietijd

  • Controle van biogasproductie

Standaard controleparameters zijn de hoeveelheid slib dat toegevoerd is, niveau in de tank, temperatuur en optioneel de pH-meting in de vergister en de flow en methaanconcentratie van het biogas.

Uw voordelen

  • Uitstekende apparatuur die zorgt voor het controleren en regelen van de vergister, inclusief schuimdetectie en meting van de flow van biogas

  • Betrouwbare en snelle engineering van alle relevante meetpunten

  • Lokale ondersteuning van ons ervaren verkoop- en serviceteam

  • Zeer betrouwbare processen dankzij een uniek portfolio voor natte en droge toepassingen van biogas

Meetpunten

Succesverhalen

Contact

Endress+Hauser NV/SA BeLux
Rue Carlistraat 13 1140 Brussel/Bruxelles , België
Tel.: +32 (0)2 2480 600
Fax: +32 (0)2 2480 553
E-mail versturen www.be.endress.com
Online tools