Nauwkeurige slibconditioning voor goede ontwateringsresultaten (EN)

Flow en dichtheid zijn de belangrijkste parameters voor kwaliteit

Controle van mengprocedure van slibconditioning via continue dichtheids- en massameting verbetert de ontwateringsresultaten voor polymeer- en kalkoplossingen.

Bandfilterpers voor het ontwateren van slib uit een gemeentelijke afvalwaterplant ©Endress+Hauser

De resultaten

 • Verbetering van slibontwatering die resulteert in een betere continue kwaliteit van het ontwaterde slib

 • Minder onderhoud door een langere levensduur van de filter tot 25%

 • Kostbesparend effect door een lager verbruik van conditioning (15…20% bereikt)

Uitdaging van de klant

Waar moet ik het slib plaatsen? Er is een positieve consensus onder operators van afvalwaterzuiveringsinstallatie en andere groepen op de markt, dat het onderwerp slib aan belang zal winnen in de toekomst. Redenen hiervoor zijn de steeds strengere controles van lozingsmethoden en de voor de hand liggende kostenbelasting van elke kubieke meter slib. Omdat de kosten voor de verwijdering van slib op volume is gebaseerd, is het absoluut noodzakelijk exact te weten wat er gebeurt tijdens de slibontwatering.

Correcte menging of dosering van additieven die het ontwateringsproces vergemakkelijkt, is cruciaal voor een lange levensduur van de filter en goede drainageresultaten.

Slibontwatering moet op efficiënte wijze gebeuren. Dat betekent:

 • Hoge slibontwateringsresultaten

 • Lange ontwateringscycli

 • Geoptimaliseerd verbruik van conditioner.

De voorbereiding van de conditioneroplossing die alleen door de volumestroom wordt geregeld, resulteert in veranderende oplossingsconcentraties die een optimale dosering moeilijk maken. Fabrieksoperators krijgen ook te maken met een niet-optimale slibconcentratie in het ontwaterde slib, evenals korte ontwateringscycli die extra inspanningen voor het onderhoud vereisen.

Onze oplossing

Coriolis massaflowmeting biedt niet alleen zuivere flow rate values, maar ook andere parameters zoals dichtheid, temperatuur, concentratie en viscositeit. Daarom is dit meetprincipe een schone en betrouwbare oplossing voor talrijke toepassingen. De volgende toepassingen in waterzuiveringsstations werden al gerealiseerd om het resultaat van de slibontwatering en de bedrijfstijd van de ontwateringsmachine te verbeteren en voor het optimaliseren van het conditionergebruik:

©Endress+Hauser

 1. Dichtheidsmeting van kalkmelk om variaties in de concentratie te detecteren

 2. Dichtheidsmeting in de werkende oplossing voor het controleren van het verdunningsproces van de bovenliggende oplossing van polymeren

Een meer exotische oplossing voor één van onze klanten: dichtheidsmeting van neerslagmiddelen (Fe(III) zout) in de biologie:

 • Detectie van de overgang van verzadigde naar onverzadigde bovenliggende oplossing en automatische bestelling van flocculant (licht voorraadbeheer)

 • De grenswaarden garanderen

Oplossingscomponenten

 • Instrumentatie: Promass 80I

 • We bieden optioneel ondersteuning voor complete doseeroplossingen

Voordelen

 • Optimalisatie fabrieksveiligheid van uw waterzuiveringsinstallatie

 • Efficiënt beheer van de kosten van chemicaliën

 • Vermindering van de productie van slib