Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Een bijdrage leveren door middel van afval

Endress+Hauser's mechanische productie zet in op een meer duurzame aanpak.

Endress+Hauser verwerkt 1400 ton roestvrij staal per jaar alleen al op de locatie Maulburg, wat resulteert in een miljoen componenten die gebruikt worden in verschillende druk- en niveau-instrumenten. Als onderdeel van de bouw van een moderne nieuwe faciliteit, heeft Endress+Hauser de mechanische productie geschikt gemaakt voor de toekomst, een investering die € 6.000.000 bedroeg in 2014.

De persmachine bespaart kosten, stroomlijnt de werkdruk en helpt bij het beschermen van het milieu. ©Endress+Hauser
Slim idee: Het team heeft de afvoer van het schroot bijna volledig geautomatiseerd. ©Endress+Hauser

De productieprocessen leveren bergen roestvrijstaalschaafsel op, materiaal dat zeer robuust en moeilijk te verwerken is. Tijdens de productie van de componenten, wordt bijna de helft van de grondstof machine schaafsel.
Afdelingshoofd Armin Nussle legt uit: "Om de verwijdering te vereenvoudigen, hebben we een machine aangeschaft die het volumineuze schaafsel perst in hanteerbaar formaat korrels en ze reinigt van eventuele resterend koelsmeermiddel."

De machine vereenvoudigt het werk van de technici terwijl ze op hetzelfde moment bijdragen aan de bescherming van het milieu.

Minder transport

Voorafgaand aan de implementatie van het nieuwe systeem, moest het afvalverwerkingsbedrijf ongeveer 15 containers schroot per maand ophalen. Nu zijn het er slechts vijf en ze bevatten een grotere hoeveelheid waardevolle grondstof. Omdat de korrels een hogere prijs opbrengen bij verkoop, zorgt de mechanische productie zo voor een hoger rendement.

Terugwinning

De persmachine wint het koelsmeermiddel terug zodat het kan worden hergebruikt, wat het verbruik met de helft heeft verlaagd en de hoeveelheid die moet worden afgevoerd dienovereenkomstig heeft verminderd.

Kostenbesparingen

Door de persmachine, is het jaarlijkse rendement wat de mechanische productie oplevert met € 200.000 gestegen. Daaraan toegevoegd is ongeveer € 20.000 aan kostenbesparingen door de verplichting om minder koelsmeermiddel af te voeren en aan te vullen.