Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Endress+Hauser toont vertrouwen

Groep houdt stand ondanks pandemie en begint 2021 goed

Endress+Hauser heeft het pandemiejaar 2020 goed doorstaan. Ondanks de dalende omzet heeft de onderneming,
die gespecialiseerd is in meet- en automatiseringstechnologie, de rentabiliteit op een hoog niveau gehandhaafd en haar financiële draagkracht versterkt. De Groep creëerde nieuwe banen en breidde zijn wereldwijde verkoop- en productienetwerk uit. CEO Matthias Altendorf ziet Endress+Hauser als goed gepositioneerd, zowel voor onzekere tijden als voor economisch herstel.

Business creëert waarde voor de samenleving

Endress+Hauser is erin geslaagd de gezondheid van mensen te beschermen en klanten een solide ondersteuning te blijven bieden, aldus CEO Matthias Altendorf op de jaarlijkse persconferentie in Basel, Zwitserland. "We hebben er aan bijgedragen om belangrijke onderdelen van ons dagelijks leven draaiende te houden tijdens de pandemie. Ons werk is belangrijk voor onze klanten en voor de samenleving." Producten van Endress+Hauser worden bijvoorbeeld gebruikt voor de productie van vaccins; dochteronderneming Analytik Jena levert PCR-technologie voor het aantonen van het coronavirus.

Digitalisering speelde een belangrijke rol en kwam tijdens de pandemie in een stroomversnelling - in producten, in samenwerking, in interne processen. Klanten kunnen reeds lang via de website van Endress+Hauser alledaagse transacties verrichten. Het aantal geregistreerde gebruikers op het platform verdubbelde, en de online business groeide met 39 procent. Indien nodig brengt de Visual Support-app servicetechnici virtueel naar de fabriek van de klant. Zelfs factory acceptance tests kunnen nu op afstand plaatsvinden met video-ondersteuning.

Sterke wisselkoerseffecten beïnvloeden omzet

De omzet van de Groep daalde niettemin met 2,8 procent tot 2,577 miljard euro in 2020. Dit cijfer wordt echter sterk beïnvloed door de ontwikkeling van de wisselkoersen. Afgezien van de Zwitserse frank zijn alle belangrijke valuta's in waarde gedaald ten opzichte van de euro. Zonder deze effecten, aldus Chief Financial Officer Dr. Luc Schultheiss, zou Endress+Hauser qua omzet bijna het niveau van het voorgaande jaar hebben bereikt. "In lokale valuta's zitten we boven het gemiddelde van de sector en hebben we goed gepresteerd in de markt."

Afzonderlijke regio's, industrieën en segmenten ontwikkelden zich verschillend. Van de drie landen met de hoogste verkoop behaalde alleen China groei en is nu de grootste individuele markt van Endress+Hauser. In Duitsland en de VS daarentegen daalde de verkoop. In tegenstelling tot de procestechniek liet de laboratoriuminstrumentatie een sterke groei optekenen. Cyclische industrieën hadden te lijden onder de crisis, terwijl niet-cyclische sectoren stabiel bleven. "De brede steun in de markt heeft ons geholpen," zei Matthias Altendorf.

Winst op een hoog niveau

De winstgevendheid van Endress+Hauser heeft vorig jaar niet geleden. Aan de kostenzijde hadden de wisselkoersen in 2020 een positief effect, bijvoorbeeld op de materiaalkosten. Omdat veel zakenreizen en activiteiten werden geannuleerd, daalden de operationele uitgaven. De personeelskosten zijn minder sterk gestegen dan gemiddeld. Over het geheel daalde het bedrijfsresultaat (EBIT) met slechts 1,9 procent tot 337,1 miljoen euro.

Doordat het financiële resultaat iets verslechterde, daalde de winst voor belastingen (EBT) met 2,7 procent tot 337,6 miljoen euro in 2020. Het rendement op de omzet (ROS) bleef onveranderd op 13,1 procent. Het nettoresultaat daalde met 4,1 procent tot 254,9 miljoen euro als gevolg van hogere fiscale lasten. De Groep is zo goed als vrij van bankleningen. Eigen vermogen steeg met 1,4 punten tot 77,0 procent. CFO Luc Schultheiss sprak van een "gezonde financiële situatie".

Sterke samenhang in de crisis

"De aandeelhoudersfamilie is verheugd en trots dat Endress+Hauser dit moeilijke jaar zo goed heeft doorstaan," zei voorzitter van de raad van commissarissen Dr. Klaus Endress. Het bedrijf had aan het begin van de pandemie aangekondigd dat het zo mogelijk kortere werktijden zou vermijden en geen werknemers zou ontslaan als gevolg van de crisis. Voor de voorzitter van de Raad van Commissarissen was dit een belangrijk signaal. "Er was veel solidariteit in het bedrijf dat ons hielp tijdens de pandemie," benadrukte Klaus Endress.

Het aantal werknemers groeide met 126 tot 14.454 wereldwijd in 2020. Vrijwel alle stagiaires kregen na afronding van hun opleiding een functie aangeboden. Endress+Hauser streeft ernaar het aandeel vrouwen in managementposities te verhogen tot ongeveer 30 procent in 2030 - een verdubbeling van het huidige aandeel. De onderneming had haar milieubelasting in de afgelopen jaren al aanzienlijk verminderd. In het pandemiejaar is de uitstoot van kooldioxide verder gedaald van 10,1 tot 8,9 ton per miljoen euro omzet.

Grote investeringen en veel innovatie

In 2020 heeft Endress+Hauser grote investeringsprojecten doorgezet en 205,9 miljoen euro uitgegeven (10,9 procent minder dan het jaar ervoor), voornamelijk aan productie. De twee grootste projecten hebben betrekking op de uitbreiding van de fabrieken in Maulburg, Duitsland, en Reinach, Zwitserland. Bovendien worden de vestigingen in Gerlingen en Waldheim in Duitsland en in Aurangabad in India uitgebreid. Ook de verkoopcentra in Canada en Mexico bouwen nieuwe faciliteiten.

Het bedrijf gaf 195,1 miljoen euro uit aan R&D, wat neerkomt op 7,6 procent van de omzet. Endress+Hauser heeft voor het eerst octrooien aangevraagd voor 276 uitvindingen, 42 minder dan in 2019. Voor CEO Matthias Altendorf toont dit het nadeel van thuiswerken aan: "Mensen zijn creatiever als ze elkaar inspireren en samen naar oplossingen zoeken." De innovatiekracht van de Groep is echter intact: In 2020 werden 40 nieuwe producten gelanceerd; in het lopende jaar zullen dat er naar verwachting 74 zijn.

Goede start van het lopende jaar

In 2021 mikt Endress+Hauser op een groei in de grootte van ééncijferige percentages. De Groep is het lopende jaar goed begonnen. In de eerste drie maanden lagen de inkomende orders boven de eigen doelstellingen en boven het nog steeds sterke eerste kwartaal van 2020. De wisselkoersen drukken opnieuw op de geconsolideerde omzet. Bovendien verwacht de onderneming een lagere winstgevendheid, aangezien veel besparingen van het afgelopen jaar eenmalig waren.

"De vooruitzichten blijven gekenmerkt door onzekerheid," benadrukte CEO Matthias Altendorf. Afgezien van nieuwe pandemiegolven en nieuwe virusvarianten blijft de toeleveringsketen in de hele sector zorgen baren, zei hij. Endress+Hauser breidt daarom zijn voorraden uit en versterkt zijn leveranciersnetwerk. In China en Duitsland zijn nieuwe efficiënte logistieke centra in gebruik genomen.

"Opname van de jaarlijkse Mediaconferentie 2021: Matthias Altendorf met zijn toespraak "Ons staande houden in de crisis"

Opname van de jaarlijkse mediaconferentie 2021: Dr. Luc Schultheiss en zijn toespraak "Feiten en cijfers 2020"

Opname van de jaarlijkse mediaconferentie 2021: Dr. Klaus Endress met de slotverklaring.

Opname van de jaarlijkse mediaconferentie 2021: Vragen en antwoorden

Endress+Hauser stuwt Industrie 4.0 vooruit met slimme apparaten en digitale diensten. ©Endress+Hauser

Endress+Hauser stuwt Industrie 4.0 voort met slimme apparaten en digitale diensten.

Endress+Hauser biedt klanten fabrieksacceptatietests op afstand met video-ondersteuning. ©Endress+Hauser

Endress+Hauser biedt klanten fabrieksacceptatietests op afstand met video-ondersteuning.

Een protocol voor met wachtwoord beveiligde toegang tot procesapparatuur zou de nieuwe industriestandaard kunnen worden. ©Endress+Hauser

Een door Endress+Hauser ontwikkeld protocol voor met een wachtwoord beveiligde toegang tot procesapparatuur zou de nieuwe industriestandaard kunnen worden.

Digitalisering heeft al lang zijn weg gevonden naar de productiesites van Endress+Hauser. ©Endress+Hauser

Digitalisering heeft al lang zijn weg gevonden naar de productiesites van Endress+Hauser.

Endress+Hauser hielp de life sciences industrie bij het opbouwen van capaciteit voor de productie van vaccins. ©Endress+Hauser

Endress+Hauser hielp de life sciences industrie bij het opbouwen van capaciteit voor de productie van vaccins.

De vraag naar de vloeistofanalysetechnologie van Endress+Hauser blijft onverminderd groot. ©Endress+Hauser

De vraag naar de vloeistofanalysetechnologie van Endress+Hauser blijft onverminderd groot.

Uitvoerige beschermende maatregelen hebben de verspreiding van het coronavirus doeltreffend voorkomen. ©Endress+Hauser

Uitgebreide beschermende maatregelen hebben de verspreiding van het coronavirus in de vestigingen van Endress+Hauser doeltreffend voorkomen.

Endress+Hauser was in staat om de beschikbaarheid van materiaal in alle fabrieken in 2020 te garanderen. ©Endress+Hauser

Endress+Hauser was in staat om de beschikbaarheid van materiaal in alle fabrieken in 2020 te garanderen en de mogelijkheid te houden om wereldwijd te leveren.

Endress+Hauser heeft vorig jaar zijn ecologische footprint verder verkleind. ©Endress+Hauser

Endress+Hauser heeft vorig jaar zijn ecologische footprint verder verkleind.

Endress+Hauser streeft ernaar het aandeel vrouwelijke werknemers te vergroten en meer vrouwen te werven voor managementfuncties.

332 jongeren volgden in 2020 een opleiding bij Endress+Hauser. ©Endress+Hauser

In 2020 waren 332 jongeren in opleiding bij Endress+Hauser. Zelfs tijdens de crisis kregen vrijwel alle leerlingen na het afronden van hun opleiding een baan aangeboden.

Contact