Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Kalibratie

Alles draait om nauwkeurigheid !

In alle sectoren van de procesindustrie is kalibratie van groot belang om de nauwkeurigheid en kwaliteit van metingen te waarborgen. Sommige meetinstrumenten hebben de neiging om na verloop van tijd wat af te wijken, zeker in toepassingen waarbij temperatuur en vochtigheid hoog zijn. Maar vooral de bevestiging dat de metingen, de afgelopen periode, correct werden uitgevoerd is uitermate belangrijk.

Voordelen

  • Verbeterde operationele effectiviteit

  • Verbeterd energiemanagement

  • Verminderd gebruik van grondstoffen

  • Verhoogde veiligheid

Wat verstaan we onder kalibratie ?

©Endress+Hauser

Kalibratie is een vergelijking van het instrument met een standaard (nationaal/internationaal herleidbaar referentie instrument), waarbij de vastgestelde afwijking wordt genoteerd op een kalibratiecertificaat ”As Found”. Kalibratie bepaalt het verschil tussen de meetwaarde en de referentiewaarde.

Als de meetwaarde buiten de vastgelegde specificaties ligt, dan kan het instrument gejusteerd of bijgesteld worden. Na de justering of de bijstelling wordt een tweede kalibratie uitgevoerd “As Left” om zeker te stellen dat de meetwaarden nu binnen de specificaties liggen.

Het belang van nauwkeurigheid

Met kalibratie bepalen wij de exacte nauwkeurigheid van het instrument en stellen wij ook zeker dat het instrument over de afgelopen periode nauwkeurig heeft gewerkt.

Nauwkeurig en betrouwbaar
meten is belangrijk voor alle kwaliteits- en veiligheidskritische meetpunten, maar eveneens voor het optimaliseren van de productieprocessen.

Wat kunnen wij u bieden ?

©Endress+Hauser

Endress+Hauser voert kalibraties en inspecties uit van verschillende fysische grootheden: ter plaatse bij de klant, in de workshop, in de fabriek en in de geaccrediteerde kalibratielaboratoria (ISO/IEC 17025).De kalibratiecertificaten worden opgeslagen in een centrale database waarop u als gebruiker, d.m.v. een W@M-portaal, toegang kan krijgen om deze te raadplegen. . Endress+Hauser gaat echter verder en kan u adviseren en ondersteunen bij het beheer van uw kalibraties en eveneens bij het opzetten van een kalibratiebeheersysteem.

Kalibreert u zelf ook ?

CompuCal, de kalibratiebeheer-software van Endress+Hauser, houdt toezicht op de geplande activiteiten voor al uw instrumenten, genereert herleidbare en controleerbare kalibratiecertificaten, begeleidt de kalibratietechnicus…enz. maar belangrijker: deze verzamelt informatie in elektronisch formaat die later de basis vormt voor optimalisatie van uw kalibraties.