Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
 • Geschiedenis
Bewaak en optimaliseer chemische processen met chemische procesanalyse (PAC)

Real-time chemische procesanalytische oplossingen

Automatische metingen van kritische chemische procesparameters om de prestaties van uw installatie te verhogen

Op laser gebaseerde meettechnologieën zoals Raman-spectroscopie en tunable diode laser absorption spectroscopy (TDLAS) worden steeds vaker toegepast dan andere methoden zoals gaschromatografie en massaspectrometrie. Zonder bewegende delen en met een veel geringere noodzaak van bemonstering zijn de gebruikte procesanalyzers makkelijker te onderhouden en leveren ze binnen enkele seconden zeer nauwkeurige resultaten. Hierdoor zijn snel veranderende processen makkelijker in real-time te bewaken, zonder dat er mensen worden blootgesteld aan gevaarlijke chemicaliën.

Hoe kunnen we helpen

Onze analytische oplossingen leveren snelle, realtime-metingen van chemische samenstellingen met minimale bedrijfskosten en veiligheidsrisico's. We zijn experts in de ontwikkeling van aangepaste analytische oplossingen voor unieke meetuitdagingen inclusief het ontwerp van processpecifieke sondes, analyzerrekken en behuizingen.

 • Complete toepassingsondersteuning van haalbaarheidsstudie via inbedrijfstelling, onderhoudscontracten en langdurige chemometrische modeling-ondersteuning

 • Chemische procesanalytische oplossingen zijn zodanig ontworpen dat ze wereldwijd voldoen aan industrienormen

 • Wereldwijd service- en ondersteuningsnetwerk

Applications

Reactie-eindpuntdetectie en kinetitiekbewaking

Emulsiepolymerisatie produceert een groot aantal polymerische materialen, zoals verven, lijmen en synthetische rubbers. Dit type reactie wordt uitgevoerd in een waterige omgeving waar de monomeersoort binnen een enkele fase behouden blijft met een geschikte oppervlakteactieve stof of emulgator. Een of meer monomeersoorten kunnen worden gebruikt en de resulterende polymeer of copolymeer wordt geproduceerd als een stabiel mengsel in de vorm van een latex.

Detecteer het reactie-eindpunt met Raman-spectroscopie
Onze ervaring in de praktijk

Raman-spectroscopie is zeer geschikt voor de bewaking van deze reacties, omdat deze gevoelig is voor de meting van specifieke dubbele bindingen en geen verstoring ondervindt van de waterige matrix.

 • Bandverhoudingen kunnen variaties compenseren van de totale gemeten intensiteit van de reactie

 • Water verstoort metingen in waterige oplossingen niet

 • Vermogen om door glazen reactorwanden of -vensters te meten

 • Uitstekende correlatie met chromatografische en gravimetrische gegevens

Realtime bewaking van gasonzuiverheden

De kosten voor een uitschakeling van de installatie door een gas dat niet aan de normen voldoet kunnen zeer hoog zijn, met name voor petrochemische processen.

Bewaking van gasonzuiverheden in voedingsgas in real time om de productkwaliteit te verbeteren
Onze ervaring in de praktijk

TDLAS-analyzers bewaken de kwaliteit van voedingsgassen door het selectief meten van verontreinigingen zoals ammonia (NH3), vocht (H2O) of acetyleen (C2H2). Deze metingen helpen bij het verbeteren van de procesbewaking, het voldoen aan productspecificaties, het voorkomen van katalysatorvergiftiging en het minimaliseren van affakkeling. De analyzers leveren binnen enkele seconden betrouwbare metingen, waardoor snel actie kan worden ondernomen. Wij leveren complete analyzer-oplossingen bestaande uit een monster en conditioneringssysteem en geschikte analyzer-behuizingen.

Inline-bewaking van producteigenschappen en -kwaliteit

Polymerisatiereacties worden vaak gedaan in semi-batch-modus. Hierdoor is een zorgvuldige bewaking van de productsamenstelling mogelijk voor het realiseren van hoogwaardige materialen met de juiste klantspecifieke eigenschappen. Tijdens de reactie is een strikte controle van de reactantconcentratie noodzakelijk, om ongewenste eigenschappen van het eindproduct te voorkomen. Alleen toevoegen van reactanten in de juiste verhouding is niet voldoende.

Raman-analyzers kunnen banden voor specifieke functionele groepen van polymerisatiemonomeren herkennen
Onze ervaring in de praktijk

Onze Raman-analyzers zijn gevoelig voor specifieke functionele groepen, zoals vinyl- en alkyl-delen in polymerisatiemonomeren. Met onze eenvoudige monster-interface en de bijbehorende glasvezelverbinding met de basiseenheid is een flexibele plaatsing van de basiseenheid mogelijk met betrekking tot de batch-reactoren of procesleidingen.

 • Opties leverbaar voor contactloze optiek voor metingen door reactorvensters

 • Metingen in maximaal vier batch-reactoren of processtromen met één enkele analyzer

 • Zorg voor consistentie tussen batches met betrekking tot gemiddeld moleculair gewicht en polydispersiteit

Verbeter de procesbewaking met analytische inline-methoden

Procesoverzicht van acetyleenhydrogenatie ©Endress+Hauser

Door het gebruik van TDLAS-analyzers voor het bewaken van verontreinigingen in het voedingsgas kunnen de kosten voor gas dat niet aan de normen voldoet en onderbrekingen van de chemische installatie worden voorkomen.

Schematisch diagram van procesbewakingssysteem voor semi-batch-polymerisatie ©Endress+Hauser

Schematisch diagram van procesbewakingssysteem voor semi-batch-polymerisatie.

Voordelen

Chemische procesanalyse (PAC) is belangrijk bij het streven naar controle en optimalisatie van uw chemische processen. Met analytische inline-technologie, zoals TDLAS en Raman-spectroscopie, krijgt u een betere beoordeling en bewaking van het proces in real time. Breng uw chemische installatie naar het volgende prestatieniveau door verhogen van de opbrengst, verbeteren van de kwaliteit en waarborgen van de veiligste werkplek.

 • Meer dan 25

  jaar van doorlopende werking van initieel geïnstalleerde analyzers

 • > 2000

  Raman-procesanalyzers geïnstalleerd wereldwijd

 • 100+

  octrooien in Raman- en holografische technologie

 • Eenvoudige producten

 • Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken

Technische topkwaliteit

Eenvoud

 • Standaardproducten

 • Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm

Technische topkwaliteit

Eenvoud

 • High-end producten

 • Functioneel en uiterst doelmatig

Technische topkwaliteit

Eenvoud

 • Gespecialiseerde producten

 • Ontworpen voor veeleisende applicaties

Technische topkwaliteit

Eenvoud

Variabel

FLEX selectie Technische topkwaliteit Eenvoud
 • F
 • L
 • E
 • X

Fundamental selectie

Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden

Technische topkwaliteit
Eenvoud
 • F
 • L
 • E
 • X

Lean selectie

Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen

Technische topkwaliteit
Eenvoud
 • F
 • L
 • E
 • X

Extended selectie

Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën

Technische topkwaliteit
Eenvoud
 • F
 • L
 • E
 • X

Xpert selectie

Beheers uw meest uitdagende applicaties

Technische topkwaliteit
Eenvoud

Variabel

Browse door ons programma!

Gerelateerde verhalen

Andere sectoren