Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
 • Geschiedenis
Afvalbekkens moeten goed worden bewaakt om de veiligheid en naleving te waarborgen

Veilig en efficiënt afvalwaterbeheer dat voldoet aan de voorschriften

Optimaliseer het beheer van afvalwater voor een kostenefficiënte bescherming van gemeenschappen en het milieu

Het beheer van afvalwater is een grote uitdaging bij veel mijnbouwactiviteiten. Mijnbouwafval dat in afvalbekkens wordt gepompt, moet voortdurend worden bewaakt om het omringende milieu en de omwonenden te beschermen. De bewaking van de talrijke parameters, zoals inlaat, waterpeil, naburige waterlichamen en dampeil, vindt vaak ter plaatse plaats en kan een tijdrovende en foutgevoelige aangelegenheid zijn. Endress+Hauser biedt een ruim assortiment aan producten voor het nauwkeurig en efficiënt beheren van afvalstoffen.

Hoe kunnen we helpen

De slimme instrumenten van Endress+Hauser, waarmee meerdere parameters kunnen worden bewaakt, kunnen op consistente wijze zeer nauwkeurige en betrouwbare gegevens op afstand naar een bewakings- of regelsysteem sturen. Op deze manier maakt Endress+Hauser een effectiever en efficiënter afvalwaterbeheer in de mijnbouwindustrie mogelijk.

 • Bewaking van inlaat, dam en waterkwaliteit voor de bescherming van de bevolking en het milieu

 • Uiterst nauwkeurige, robuuste instrumenten voor gebruik onder barre omstandigheden

 • Realtimebewaking op afstand om veilig en doeltreffend te kunnen ingrijpen

Applications

Uitgebreide inlaatbewaking

Strikt afvalbeheer begint bij de inlaat van afvalbekkens. Het gaat ook verder dan de bewaking van fundamentele inlaatparameters, zoals de ertsslurryflow. Het gehalte aan vaste stoffen in de ertsslurry moet ook worden gemeten om de capaciteit van het afvalbekken te bewaken.

Uitgebreide inlaatbewaking
Onze ervaring in de praktijk

Met de technologieën van Endress+Hauser is een uitgebreide inlaatbewaking mogelijk.

Nauwkeurige niveaumeting

Een van de meest kritische parameters voor de veiligheid van een afvalbekken is het niveau, niet alleen van het oppervlaktewater maar ook van het grondwater onder de dam. Bewaking van het oppervlaktewaterpeil kan een vroegtijdige indicatie geven van een plotselinge stijging als gevolg van overstromingen, regen of het smelten van ijs.

Nauwkeurige niveaumeting
Onze ervaring in de praktijk

Endress+Hauser biedt een omvangrijk assortiment aan producten voor het nauwkeurig en veilig bewaken van afvalbekkens.

Praktische bewaking van de waterkwaliteit die aan alle normen voldoet

Een verantwoord beheer van afvalwater houdt in dat de kwaliteit van de omringende waterlichamen wordt bewaakt om de bescherming van de plaatselijke bevolking en het milieu te waarborgen.

Praktische bewaking van de waterkwaliteit die aan alle normen voldoet
Onze ervaring in de praktijk

Endress+Hauser vergemakkelijkt deze taak door zowel stationaire als draagbare bemonsteringsstations aan te bieden die volledig voldoen aan alle relevante nationale en internationale normen, zoals ISO 5667.

 • Rust uw bemonsteringsstation uit volgens uw specifieke eisen

 • Maak gebruik van draagbare waterbemonsteringsstations voor een praktische en nauwkeurige bewaking ter plaatse

 • Gebruik stationaire waterbemonsteringsstations om eenvoudig en geautomatiseerd watermonsters te nemen

 • Sluit maximaal vier digitale Memosens-analysesensoren aan om een complete meetinstallatie te creëren

 • Maak gebruik van extra mogelijkheden voor event-sampling en verdere PLC-integratie

Betrouwbare bewaking op afstand

Het handmatig bewaken van afvalbekkens is zowel tijdrovend als arbeidsintensief.

Betrouwbare bewaking op afstand
Onze ervaring in de praktijk

Door draadloze, slimme instrumenten te combineren met een breed scala aan digitale netwerken, maakt Endress+Hauser bewaking op afstand mogelijk, waardoor een kostenefficiënt, betrouwbaar alternatief wordt geboden zonder afbreuk te doen aan de veiligheid of de naleving van de wet.

 • Overleg met onze deskundige teams om de optimale oplossing voor uw wensen te ontwerpen

 • Integreer uiterst nauwkeurige en betrouwbare slimme bewakingsinstrumenten

 • Maak verbinding met gestandaardiseerde protocollen als WirelessHART of met de IIoT-cloudoplossing Netilion van Endress+Hauser

 • Schakel over op bewaking op afstand om de kosten bij het beheer van afvalbekkens te verlagen

Meer informatie over bewaking op afstand

WirelessHART-netwerk ©Endress+Hauser

Voordelen

Bij elk ongeval met een afvalbekken wordt men zich meer bewust van de noodzaak van strengere controles en wetgeving. Met onze expertise in zowel de mijnbouwindustrie als de waterindustrie kunnen we u helpen bij het opzetten van een betrouwbaar bewakingssysteem voor uw afvalbekkens. Ons omvangrijke assortiment bevat niet alleen producten voor alle relevante meetpunten, maar biedt ook digitale connectiviteit voor bewaking op afstand. Dit maakt de bewaking van uw afvalbekkens efficiënter en minder tijdrovend.

 • 80%

  van de vaste stoffen kan met onze elektromagnetische flowmeters worden gemeten

 • +/- 2 mm

  nauwkeurigheid heeft ons aanbevolen niveaumeetinstrument voor het meten van het waterpeil

 • 90%

  van onze meetinstrumenten is digitaal

Browse door ons programma!

Gerelateerde verhalen

Andere sectoren