Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
 • Geschiedenis
Mijnwaterbeheer

Mijnwaterzuivering verbeterd, ecologisch en economisch

Efficiëntie en veiligheid in mijnwaterprocessen bevorderen, van inkoop tot behandeling en afvoer

Mijnwaterzuivering speelt een cruciale rol bij mijnbouwactiviteiten, of het nu gaat om het garanderen van de aanvoer van vers water voor het personeel, of ter ondersteuning van vitale processen, zoals afscheiding. De inkoop en behandeling van de benodigde hoeveelheden water zijn echter niet de enige uitdagingen. De behandeling van afvalwater met het oog op een veilige lozing is al even complex. Al deze uitdagingen worden nog complexer wanneer er op een afgelegen plaats wordt gewerkt. Het assortiment van Endress+Hauser biedt meerdere oplossingen voor mijnwaterzuivering.

Hoe kunnen we helpen

Endress+Hauser biedt een breed scala aan sensoren ter ondersteuning van optimale mijnwaterprocessen, van het bewaken van de ontzilting van gewonnen water tot de industriële waterbereiding en de behandeling van water voor lozing.

 • Bewaking en controle van de ontzilting om een veilig gebruik te waarborgen

 • Controle van essentiële parameters om de bij de waterbereiding gebruikte energie en chemicaliën te optimaliseren

 • Zorgen voor een efficiënte afvalwaterzuivering

Applications

Effectieve en efficiënte ontzilting

In de mijnbouw wordt steeds meer een beroep gedaan op ontzilting om de watervoorziening te verzekeren. Een van de meest gebruikelijke ontziltingstechnieken, omgekeerde osmose, berust op het filteren van zeewater door speciale membranen. De uitdaging voor mijnexploitanten bestaat erin lange filtratiecycli te garanderen zonder schade te berokkenen aan de membranen, die gevoelig kunnen zijn voor verstoppingen, vervuiling en aanslag.

Effectieve en efficiënte ontzilting
Onze ervaring in de praktijk

Een nauwkeurige procesbewaking is uiterst belangrijk om uitvaltijden te voorkomen en Endress+Hauser biedt hiervoor een compleet assortiment.

Nauwkeurige mijnwaterbereiding

Bij de bereiding van mijnwater moeten meerdere parameters worden bewaakt, zoals de pH om de efficiëntie van de bezinking te waarborgen, en de troebelheid om de hoeveelheid zwevende stoffen te bepalen.

Nauwkeurige mijnwaterbereiding
Onze ervaring in de praktijk

Met de geavanceerde digitale Memosens-sensoren van Endress+Hauser kunnen alle parameters die belangrijk zijn voor een optimale waterbereiding nauwkeurig en betrouwbaar worden bewaakt.

 • Nauwkeurige en betrouwbare meting en bewaking van de waterkwaliteit

 • Eenvoudige kalibratie zonder het proces te verstoren dankzij het gebruik van verwijderbare sensorkoppen

 • Mogelijkheid om maximaal acht Memosens-sensoren met een Liquiline-transmitter te combineren voor het op afstand bewaken van meerdere parameters

Geoptimaliseerde afvalwaterzuivering

De voornaamste uitdaging voor mijnexploitanten bij de zuivering van afvalwater is een evenwicht te vinden tussen het garanderen van goede afvalwaterkwaliteit en het minimaliseren van de kosten.

Geoptimaliseerde afvalwaterzuivering
Onze ervaring in de praktijk

Endress+Hauser biedt een ruim assortiment van technologieën voor waterverwerking en -beheer, zodat een dergelijk evenwicht snel kan worden bereikt.

Industriële waterzuivering

Membraanfilratie ©Endress+Hauser
Afvalwaterzuivering ©Endress+Hauser

Voordelen

Endress+Hauser heeft meer dan 60 jaar ervaring in de water- en afvalwaterindustrie. Daarom kunnen we u niet alleen ondersteunen met een specifiek assortiment van instrumenten en oplossingen die speciaal zijn ontwikkeld voor watergerelateerde uitdagingen, maar ook met de uitgebreide kennis van onze deskundigen in de waterindustrie. Zij zetten zich in om uw waterzuiveringskosten te verlagen zonder de veiligheid van uw werknemers en van het milieu in gevaar te brengen.

 • 30%

  van de energiekosten kunnen worden bespaard

 • 20%

  kostenbesparing doordat minder chemicaliën worden gebruikt voor de slibbehandeling

 • Meer dan 60

  jaar ervaring in de water- en afvalwaterindustrie

Browse door ons programma!

Gerelateerde verhalen

Andere sectoren