Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
 • Geschiedenis
Empower the field door het ontsluiten van apparaatgegevens om de resultaten te leveren waar u belang aan hecht

Voorspellend onderhoud in de Olie en Gas mogelijk maken

Verhoog de beschikbaarheid en verlaag de onderhoudskosten met behulp van gegevens van procesinstrumentatie

De olie- en gasindustrie opereert in zware omstandigheden met uitdagende KPI's en kostbaar onderhoud als het fout gaat. Fabrieksmanagers en engineers worden geconfronteerd met een toenemende complexiteit van hun systemen en een constante druk om de bedrijfskosten te verlagen, de betrouwbaarheid (uptime) te verbeteren en de procesefficiëntie te verhogen. U moet beter zicht hebben op de toestand van uw procesinstrumentatie om kostbaar ongepland onderhoud te vermijden en stilstand te beperken.

Hoe kunnen we helpen

Om de beschikbaarheid van de installatie te verhogen, biedt onze intelligente instrumentatie diagnostiek, verifieert ze de prestaties en bewaakt ze de instrument- en procesgegevens. Door de apparaatgegevens te koppelen aan ons groeiende IIoT-ecosysteem zal de efficiëntie van het onderhoud verder toenemen, waardoor de inzet van preventieve en voorspellende onderhoudsstrategieën en de optimalisatie van uw processen gedurende de gehele levenscyclus mogelijk wordt.

 • Continue proces- en instrument diagnose die voor u zinvol is, enverificatie zonder procesonderbreking

 • Monitoring maakt proactieve onderhoudsplanning en trendanalyse mogelijk, waardoor toestandsafhankelijk en voorspellend onderhoud mogelijk is

 • Het Netilion IIoT-ecosysteem ontsluit het volledige potentieel van de procesinstrumentatie, waardoor de efficiëntie van het onderhoud enorm wordt verbeterd en nuttige informatie automatisch wordt verspreid onder degenen die deze nodig hebben, 24 uur per dag

 • Heartbeat Technology biedt de rijkste IIoT inzichten en voordelen

Applications

Permanente apparaat- en procesdiagnose

Om kostbaar ongepland onderhoud en stilstand te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat uw instrumentatie en de belangrijkste procesparameters constant volgens specificatie presteren. En in het geval van een probleem met een apparaat wilt u direct en duidelijk advies over wat u moet doen.

Procesinstrumenten controleren zichzelf voortdurend om een gezondheidscheck van uw instrumenten & processen te geven.
Onze ervaring in de praktijk

De diagnostische mogelijkheden van de Heartbeat Technology stelt onze procesapparatuur in staat om zichzelf continu te monitoren en zo een gezondheidscontrole van uw instrumentatie en processen uit te voeren om er zeker van te zijn dat de belangrijkste parameters binnen de specificaties presteren. Met continue diagnostische controles van alles, van de sensor tot het uitgangssignaal, kunt u er zeker van zijn dat uw metingen betrouwbaar zijn.

 • Zorg voor een hoge betrouwbaarheid van het apparaat en een veilige werking van de installatie

 • Duidelijke foutmeldingen en corrigerende begeleiding maken kosteneffectief, vereenvoudigd op de toestand gebaseerd onderhoud mogelijk

 • Gebruik maken van een diepgaande diagnostische dekking tot 98%

Verificatie van het instrument zonder het proces te onderbreken

Periodieke verificatie om de functionele prestaties van een instrument te beoordelen is vaak nodig om te voldoen aan externe of interne compliance-eisen, bijvoorbeeld op het gebied van regelgeving, wetgeving, contracten, kwaliteit of veiligheid. U dient te controleren of uw apparaten correct functioneren met een minimale procesonderbreking, idealiter zonder het instrument uit het proces te halen.

Verificatie van de functionaliteit van het apparaat, altijd en overal, zonder procesonderbreking
Onze ervaring in de praktijk

Heartbeat Technology stelt u in staat om direct op het meetpunt te controleren of uw apparaten correct functioneren, zonder procesonderbreking. Een eenvoudige begeleide procedure genereert een testrapport met duidelijke resultaten, samen met een verificatieprotocol dat vereist is door de regelgevers, wetten en normen.

 • Verminder de inspanning door altijd en overal te controleren, waardoor tijd in het veld wordt bespaard

 • Reduceer de kosten voor het uitvoeren van tests en verleng uw testcycli

 • Apparaten met Heartbeat Technology zijn uitgerust met SIL-wizards voor begeleide proof tests

Real-time gegevens voor trendanalyse en predictief onderhoud

Apparaten die voortdurend in gebruik zijn, kunnen door procesinvloeden problemen ontwikkelen die de meetprestaties kunnen verminderen en tot kostbare ongeplande stilstand kunnen leiden. Maar het kan moeilijk zijn om de exacte conditie van uw instrumenten en processen te kennen en welke onderhouds- of proceshandelingen wanneer nodig zijn.

Heartbeat Technology corrosie detectie, flowmeterbuizen
Onze ervaring in de praktijk

De bewakingsfunctie van Heartbeat biedt gedetailleerde instrument- en procesgegevens om op conditie gebaseerd onderhoud te faciliteren. Voorbeelden hiervan zijn het detecteren van de mate van aangroeivorming op radargebaseerde niveaumeters en in flowmeterbuizen, waardoor de reinigingscycli geoptimaliseerd kunnen worden. Betrouwbare detectie van corrosie en slijtage in flowmeters zijn andere voorbeelden. Dit inzicht in de conditie van uw apparaten en processen maakt een trendanalyse mogelijk, waardoor voorspellend onderhoud mogelijk is.

 • Weten wanneer apparatuur en assets service nodig hebben of waarschijnlijk zullen falen

 • Plan gerichte service op basis van de werkelijke behoefte / preventief onderhoud om kostbare ongeplande stilstand tot een minimum te beperken

 • Herkennen van trends aan de hand van instrument- en procesgegevens om voorspellend onderhoud mogelijk te maken

Meer inzicht en waarde met onze digitale diensten

Uw procesinstrumenten verzamelen een enorme hoeveelheid gegevens, en het grootste deel daarvan is ongebruikt. Om het onderhoudsbeheer naar een hoger niveau te tillen, moet deze schat aan gegevens worden geanalyseerd en vertaald naar bruikbare kennis.

Netilion-ecosysteem en -applicatieportfolio geven meer inzicht om de onderhoudsresultaten sterk te verbeteren
Onze ervaring in de praktijk

Hiervoor ontwikkelden we Netilion, ons IIoT ecosystee. Voortbouwend op onze meer dan 15 jaar ervaring met Life Cycle Management concepten zoals W@M, ontsluit dit platform en het groeiende portfolio van intelligente apps het volledige potentieel van uw procesinstrumentatie om u meer informatie en inzicht te geven om de efficiëntie van het onderhoud enorm te verbeteren.

 • Maak gebruik van de kracht van de aangesloten gegevens en analyses om de resultaten te leveren waar u iets aan heeft

 • Apparaten van derden kunnen ook worden aangesloten en profiteren

 • Uitgebreide hartslaggegevens maken de beste IIoT inzichten en voordelen mogelijk

Netilion Health: heb het overal onder controle

Wanneer zich een onverwachte gebeurtenis voordoet op een belangrijk onderdeel van uw installatie, is het cruciaal om snel te handelen. De traditionele controle- en asset management systemen kunnen u in real-time informeren over de status van de activa. Maar het is vaak nodig om ter plaatse te zijn en als er iets wordt gemeld, kunnen er duidelijke instructies ontbreken om het probleem op te lossen.

Onderhoud van assets gemakkelijk gemaakt met Netilion Health. Identificeer de fout & hoe deze op te lossen
Onze ervaring in de praktijk

De Netilion Heath service en app zorgen ervoor dat u de essentiële knowhow bij de hand hebt, zodat u snel actie kunt ondernemen. Health identificeert de fout, krijgt toegang tot precieze informatie van de fabrikant van het apparaat en geeft duidelijke instructies over hoe het probleem op te lossen. En je hoeft je niet te haasten naar kantoor om de juiste documentatie te zoeken - de Health app levert deze immers af op je smartphone of tablet.

 • Onderhoud van assets makkelijk gemaakt - altijd de juiste informatie bij de hand hebben

 • Volg de health history van de belangrijkste apparaten voor grondiger inzichten

Netilion Predict

Het minimaliseren van ongeplande en onnodige stilstand en het identificeren van het optimale tijdsbestek voor het uitvoeren van onderhoud aan een apparaat zijn belangrijke uitdagingen. U heeft de juiste informatie op het juiste moment nodig en een goed inzicht in de conditie van uw apparatuur.

Plan reparatie- of vervangingstaken precies op het moment dat ze nodig zijn
Onze ervaring in de praktijk

Binnenkort. Onze voorspellend onderhoud app maakt concrete voorspellingen op basis van de conditie van uw apparaten. Gebaseerd op de continue registratie en analyse van bewakingsgegevens berekent de app het optimale tijdsbestek voor het uitvoeren van onderhoud aan een apparaat, waardoor ongeplande uitvaltijd wordt geminimaliseerd, de onderhoudskosten worden verlaagd en de beschikbaarheid van het systeem wordt vergroot. De dienst zal ook ondersteuning bieden aan instrumentatie van derden.

Hoe geavanceerde instrumenten & digitale diensten u kunnen ondersteunen

Instrumentatie met Heartbeat Technology biedt diagnostische, verificatie- en bewakingsfuncties ©Endress+Hauser

Een aantal van onze smart instrumenten voor de olie- en gasindustrie zijn uitgerust met Heartbeat-technologie die met minimale inspanning een hoge systeembeschikbaarheid biedt en een belangrijke schakel is in IIoT-oplossingen.

IIoT-ecosysteem voor het gebruik en beheer van bedrijfsmiddelen verbetert de efficiëntie van het onderhoud aanzienlijk ©Endress+Hauser

Ons Netilion IIoT ecosysteem biedt op het juiste moment bruikbare informatie over uw procesapparatuur om de efficiëntie van het onderhoud enorm te verbeteren. Het staat open voor third party procesinstrumenten en clouds.

Het Netilion-portfolio aan apps brengt essentiële inzichten en knowhow direct binnen handbereik ©Endress+Hauser

Het Netilion-ecosysteem en het portfolio van apps ontsluiten het volledige potentieel van uw procesinstrumentatie om u het inzicht te geven dat u nodig hebt om stilstand en onderhoudskosten te verminderen.

Voordelen

Geïntegreerd in veel van onze instrumenten biedt de Heartbeat Technology status-, diagnose- en bewakingsgegevens waarmee u uw systemen precies op het juiste moment kunt servicen en onderhouden. In combinatie met onze digitale diensten kunnen eerder onbenutte gegevens van uw procesinstrumenten en processen worden geanalyseerd om het inzicht te verschaffen dat u nodig hebt voor preventief en voorspellend onderhoud om de efficiëntie van het onderhoud enorm te verbeteren en uw processen te optimaliseren.

 • > 65

  jaar ervaring op het gebied van procestechnologie naast tientallen jaren van onderzoek en ontwikkeling op het gebied van digitale technologieën

 • >90%

  van Endress+Hauser's productportfolio is in staat tot digitale communicatie

 • > 15

  jaarW@M Life Cycle Management ervaring

Browse door ons programma!

Gerelateerde verhalen

Andere sectoren