Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
 • Geschiedenis
Klantbezoek van Endress+Hauser aan een raffinaderij

Optimalisering van olieraffinaderij

Prestaties en efficiëntie van de raffinaderij verhogen met geavanceerde meet- en automatiseringssystemen

Om te voldoen aan de huidige regelgeving en aan de actuele eisen van de markt, is het soms onontkoombaar dat een olieraffinaderij moet worden geoptimaliseerd. Dat vormt altijd een grote uitdaging. Milieunormen maken nieuwe projecten duurder en complexer. Alle activiteiten moeten de uitstoot van stikstofdeeltjes (NOx) terugdringen, wat tot kostbare upgrades van bestaande installaties leidt. Door de vraag naar laagzwavelige brandstof is er meer waterstof nodig voor de productie ervan. Concurrentiedruk vraagt om hoge prestaties met maximale veiligheid en productieflexibiliteit.

Hoe kunnen we helpen

Met zeer nauwkeurige en betrouwbare meetinstrumenten en geavanceerde automatiseringsoplossingen biedt Endress+Hauser nieuwe mogelijkheden voor een betere bewaking en bediening van complexe raffinaderijprocessen, opslag- en laad-/losinstallaties. Nu het kostenaspect en het milieu een steeds belangrijkere rol spelen, ligt de focus meer dan ooit tevoren op efficiëntie, betrouwbaarheid en veiligheid. Tijd dus om de raffinaderijprocessen te optimaliseren.

 • Verhoog de efficiëntie van de raffinaderij en optimaliseer de productiebeschikbaarheid

 • Verbeter de productieprestaties, met inachtneming van de voorschriften inzake gezondheid, veiligheid en milieu

 • Voldoe aan de nieuwste milieunormen

Applications

Metingen in destillatietorens voor ruwe olie

Nauwkeurige en betrouwbare metingen in destillatietorens voor ruwe olie zijn van groot belang voor het berekenen van het rendement, voor het realiseren van productiedoelstellingen en voor de planning. De snelheid waarmee de ruwe olie wordt toegevoerd aan de destillatietoren moet worden geoptimaliseerd en tegelijkertijd moet ervoor worden gezorgd dat het ruwe-oliemengsel voldoet aan de milieu-eisen. Bovendien kunnen fouten in de metingen leiden tot dure shutdowns of producten die niet aan de specificaties voldoen.

Metingen in destillatietorens voor ruwe olie
Onze ervaring in de praktijk

De engineers van Endress+Hauser helpen u bij het ontwerpen en selecteren van de juiste instrumenten voor uw kritische meetpunten.

 • Voer continue niveaumetingen uit met geleide-golfradarsensoren

 • Integreer de coriolis- of vortex-flowmeter voor nauwkeurige metingen in veeleisende omgevingen

 • Vergroot de procesbeschikbaarheid en de -betrouwbaarheid en verhoog de veiligheid

Betrouwbare ontzwaveling

De steeds strengere milieuvoorschriften vereisen een aanzienlijke verlaging van het zwavelgehalte van olieproducten en die verlaging kan alleen worden bereikt door katalytische ontzwaveling in een hydrofiner. Een belangrijke uitdaging voor exploitanten van installaties is het voorkomen van kanaalvorming en hotspots in de hydrofiner.

Betrouwbare ontzwaveling
Onze ervaring in de praktijk

De multipoint-temperatuurarmatuur MultiSens Flex van Endress+Hauser, die zich in vele toepassingen over de hele wereld heeft bewezen, bevat meerdere temperatuursensoren, die in een individuele nozzle zijn gemonteerd. Uw vat heeft slechts een minimaal aantal nozzles en openingen nodig om voldoende temperatuurmeetpunten te bieden voor 3D-monitoring en een gecontroleerde, betrouwbare ontzwaveling.

 • Voorkom ongeplande shutdowns door gebruik te maken van thermokoppels die, indien nodig, tijdens de werking van het vat kunnen worden ingetrokken en vervangen

 • Voorkom kanaalvorming en hotspots in de hydrofiner

 • Verhoog de efficiëntie, betrouwbaarheid en veiligheid

Bewaking van de stoomketelefficiëntie

De investeringskosten voor een stoomketel kunnen aanzienlijk zijn. De jaarlijkse kosten van het brandstofverbruik kunnen zelfs het vijfvoudige van de initiële investeringskosten bedragen. Een marginale verbetering van het brandstofverbruik van stoomketels kan derhalve leiden tot een aanzienlijke verbetering van de algemene financiële prestaties van olieraffinaderijen.

Bewaking van de stoomketelefficiëntie
Onze ervaring in de praktijk

Met de slimme energieoplossingen van Endress+Hauser voor stoomsystemen kunnen stoomketels optimaal worden bewaakt en kan het brandstofverbruik worden teruggebracht.

 • Krijg inzicht in het brandstof- en stoomverbruik

 • Identificeer en kwalificeer verliezen in het systeem en wijs deze toe

 • Optimaliseer de prestaties van de ketel

Overzicht van raffinaderijprocessen en -toepassingen

Procesoverzicht van een raffinageproces ©Endress+Hauser

Het raffinageproces

Procesoverzicht van een destillatietoren in een raffinaderij ©Endress+Hauser

De destillatietoren

Procesoverzicht van hydro-ontzwaveling ©Endress+Hauser

Hydro-ontzwaveling

Procesoverzicht van stoomproces ©Endress+Hauser

Stoomproces

Voordelen

Als exploitant van een raffinaderij staat u onder steeds grotere druk om kosten, veiligheidsrisico's, uitvaltijden en emissies tot een minimum te beperken en tegelijk de prestaties te optimaliseren. Daarom hebt u een betrouwbare partner waarmee u een langdurige samenwerking kunt aangaan. Ons ervaren team van engineers kan u helpen bij het ontwerpen en selecteren van de juiste instrumenten voor al uw kritische meetpunten om uw raffinageproces te optimaliseren en tegelijkertijd de menselijke risicofactor te elimineren.

 • Besparing van 50%

  op de total cost of ownership met een elektronische verschildrukmeter.

 • Tot 50

  meetpunten per procesaansluiting kunnen vrij worden gericht in de vastbedreactor. Als gevolg daarvan bent u zich bewust van het werkelijke potentieel voor procesoptimalisering en kunt u de levensduur van katalysatoren voorspellen.

 • 5 tot 15%

  is de besparing die u naar verwachting kunt realiseren met energiebeheeroplossingen op afstand

 • Eenvoudige producten

 • Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken

Technische topkwaliteit

Eenvoud

 • Standaardproducten

 • Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm

Technische topkwaliteit

Eenvoud

 • High-end producten

 • Functioneel en uiterst doelmatig

Technische topkwaliteit

Eenvoud

 • Gespecialiseerde producten

 • Ontworpen voor veeleisende applicaties

Technische topkwaliteit

Eenvoud

Variabel

FLEX selectie Technische topkwaliteit Eenvoud
 • F
 • L
 • E
 • X

Fundamental selectie

Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden

Technische topkwaliteit
Eenvoud
 • F
 • L
 • E
 • X

Lean selectie

Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen

Technische topkwaliteit
Eenvoud
 • F
 • L
 • E
 • X

Extended selectie

Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën

Technische topkwaliteit
Eenvoud
 • F
 • L
 • E
 • X

Xpert selectie

Beheers uw meest uitdagende applicaties

Technische topkwaliteit
Eenvoud

Variabel

Browse door ons programma!

Gerelateerde verhalen

Andere sectoren