Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
 • Geschiedenis

Inventory Management Solutions ? Van Endress+Hauser ???

Een waar gebeurd verhaal... bij <beeep> !

De bekende Belgische voedingsproducent maakt samen met ons zijn voorraadbeheer nauwkeuriger en betrouwbaarder... met kostenbesparingen als gevolg, en niet alleen dat!

Draadloze WirelessHART, SupplyCare software, systeem-integratie in een projectmatige en evolutieve aanpak leiden niet alleen tot operationele kostenbesparingen, maar ook tot het vrijmaken van werkkapitaal door een veel efficiënter voorraadbeheer.

Wij willen u dolgraag vertellen dat het om de firma <beeep> gaat, maar zij willen liever niet dat hun nieuwe concurrentiële voordelen rondgebazuind worden! Tja, logisch!

Voordelen

 • Niveaumetingen, bestaande én nieuwe, van verschillende leveranciers geïntegreerd in één voorraadbeheersysteem

 • Geen nieuwe bekabeling, geen interventies in het bestaande sturingsysteem, geen grote projecten die de productie langdurig onderbreken... wél draadloze communicatie met WirelessHART, snel en slim toegepast !

 • SupplyCare software, én systeem-integratie in bestaande IT-systemen door Endress+Hauser ge-engineered en gerealiseerd

 • Project-matige aanpak en oplevering, in nauwe afspraak en samenwerking tussen <beeep> en Endress+Hauser

 • Evolutieve aanpak : voorraadbeheer met perspectieven voor verdere optimalisaties én kostenbesparingen naar de toekomst toe

©Endress+Hauser

Herkent U dit?

In de productie-afdeling rondlopen, meetwaarden aflezen en noteren, naar het volgende meetpunt lopen en opnieuw aflezen, noteren,… Uiteindelijk alle genoteerde waarden in een systeem intikken. Een rapport van dit systeem uitprinten, en die dan weer in een ander IT-systeem intikken.

Zie daar hoe werkprocessen voor inventarisbeheer er uit zien! Er wordt trouwens bij het ontwerp en de engineering van procesautomatizering nog niet veel rekening gehouden met logistieke overwegingen. De metingen en data later alsnog integreren in het stuur- & beheersysteem blijkt vaak té omslachtig.

Niveau-metingen van verschillende leveranciers geïntegreerd

Monty Rakusen/Cultura Images RF/Strandperle

Niveau-metingen zijn dikwijls de basis voor nauwkeurig en betrouwbaar voorraadbeheer van vloeistoffen en bulk vaste stoffen. Laat Endress+Hauser daar nu net marktleider in zijn!

In dit geval, staan er ongeveer 50 opslagtanks voor grondstoffen en tussenproduct, opgesteld over een oppervlakte van 25 ha. en een groot aantal daarvan hebben reeds niveau-metingen van verschillende leveranciers. De meetgegevens daarvan werden via gedecentraliseerde, van mekaar onafhankelijke stuur-systemen ingelezen. Voor een overzichtelijk voorraadbeheerssysteem was het moeilijk om alle informatie tijdig te bekomen.

Snel en slim toegepast.... draadloze communicatie met WirelessHART !

©Endress+Hauser

Om de hoge kosten van installatie en bekabeling te omzeilen, koos men voor een oplossing op basis van WirelessHART van Endress+Hauser. Deze oplossing bestaat uit draadloze communicatie tussen WirelessHART adapters en een WirelessHART gateway, die als centraal toegangspunt fungeert tot het draadloze netwerk. Op de meetlocaties wordt een adapter, ofwel direct op het meetinstrument, ofwel op korte afstand gemonteerd. Deze laatste manier van opstelling is soms handig, als er weinig plaats ter beschikking is, of als men een goeie radioverbinding wil garanderen.

© Endress+Hauser

Omdat elke adapter zowel als ontvanger en als zender fungeert, kunnen meetsignalen van andere adapters worden doorgeschakeld, die zelf geen directe verbinding met de gateway kunnen realiseren. Daardoor wordt het netwerk en de installatie daarvan behoorlijk vereenvoudigd.

De WirelessHART adapter kan zowel de primaire meetwaarde, als de secundaire HART meetwaarden inlezen, los van het feit of het om een Endress+Hauser meetinstrument gaat, of dat van een andere leverancier. Op deze manier wordt niet alleen een procentsgewijze meting van de vulhoogte in de tank doorgestuurd, maar ook de eigenlijke voorraad in kilogram of liter.

SupplyCare software, én systeem-integratie... door Endress+Hauser !

©Endress+Hauser

Voor de verwerking van de niveau-meetgegevens werd de SupplyCare software van Endres+Hauser ingezet. De meetwaarden worden uit de WirelessHART Gateway door middel van OPC in SupplyCare overgebracht. Met SupplyCare kunnen alle gegevens op elk moment en eender waar eenvoudig gevisualiseerd en geïnspecteerd, dankzij toegang via een webbrowser. Of het nu de productieverantwoordelijke of de ploegleider is, ze gebruiken allemaal dezelfde gemeenschappelijke gegevens, die nieuwe, efficiëntere werkprocessen toelaten.

Op deze manier worden de handmatige activiteiten met de helft verminderd. Nog belangrijker is echter de nauwkeurigheid waarmee de voorraad gemeten en bijgehouden wordt, zodat iedereen werkt met dezelfde gegevens, waardoor foute beslissingen vermeden worden.

Zowel met het voorraadverloop en de voorspelling daarvan, als met de vergelijking van de actuele stock-gegevens met de berekende SAP waarden, kan een nieuwe, nauwkeuriger productieplanning opgesteld worden. Voor elk product kan nu nauwkeurig bepaald worden hoeveel van welke grondstof nodig is en de bijtijdse bestelling van nieuwe grondstoffen is veel beter te regelen. “Nood”-leveringen bv. worden op deze manier volledig vermeden. Ook kosten die te maken hebben met het optimale gebruik van de voorraden worden beduidend verminderd.

Project-matige aanpak en oplevering

©Endress+Hauser

Bepalend voor het succes van dit project, was de zéér nauwe samenwerking tussen <beeep> en Endress+Hauser. Gezamenlijk en in een aantal workshops, is bepaald geweest welke uiteindelijke doelstelling er nagestreefd dient te worden, en welke oplossing daarvoor ontwikkeld diende te worden.

In eerste instantie, werd daarbij het hier beschreven systeem op basis van draadloze communicatie en de centrale SupplyCare database als essentiële elementen, uitgewerkt.

Voorraadbeheer met perspectieven naar de toekomst toe

In een toekomstige uitbreiding, kunnen gegevens ook in realtime naar SAP toe geïntegreerd worden, zodat die zonder bijkomende manuele interventies foutenloos overgebracht worden. Vervolgens zouden dan in de toekomst bestellingen geplaatst kunnen worden bij leveranciers, in functie van de eigenlijke voorraadtoestand.

Elk jaar worden dus alles samen behoorlijk wat kosten uitgespaard. Bovendien, kunnen nu tgv. een betere kostprijsberekening de verkoopprijzen geoptimaliseerd worden, en nieuwe markten geopend worden.

Food&Beverage © Endress+Hauser
Food&Beverage ©Endress+Hauser

SupplyCare software, beschikbaar in zowel Enterprise versie, als in Hosted Service versie

Food&Beverage ©Endress+Hauser

Engineering- & project-management diensten... jawel, van Endress+Hauser !

Wilt u een vrijblijvend gesprek, om te zien hoe dit alles in uw installatie van toepassing kan zijn,
neem dan contact met ons op, via onderstaand antwoord-formulier.

 • Eenvoudige producten

 • Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken

Technische topkwaliteit

Eenvoud

 • Standaardproducten

 • Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm

Technische topkwaliteit

Eenvoud

 • High-end producten

 • Functioneel en uiterst doelmatig

Technische topkwaliteit

Eenvoud

 • Gespecialiseerde producten

 • Ontworpen voor veeleisende applicaties

Technische topkwaliteit

Eenvoud

Variabel

FLEX selectie Technische topkwaliteit Eenvoud
 • F
 • L
 • E
 • X

Fundamental selectie

Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden

Technische topkwaliteit
Eenvoud
 • F
 • L
 • E
 • X

Lean selectie

Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen

Technische topkwaliteit
Eenvoud
 • F
 • L
 • E
 • X

Extended selectie

Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën

Technische topkwaliteit
Eenvoud
 • F
 • L
 • E
 • X

Xpert selectie

Beheers uw meest uitdagende applicaties

Technische topkwaliteit
Eenvoud

Variabel

Contact

Downloads