Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
 • Geschiedenis
Veilig drinkwater

Drinkwaterveiligheid met gecontroleerd risico door optimale behandeling

Voldoen aan de normen en risico's beheren in de waterbehandeling met verbeterde automatisering en instrumentatie

Drinkwaterveiligheid is complexer te handhaven naarmate de waterschaarste wereldwijd toeneemt. Waterwinning uit putten, bronnen en rivieren moet worden gemonitord om onherstelbare schade aan de lokale waterhuishouding te voorkomen. Microverontreinigingen, hormonen en andere verontreinigingen vergroten de complexiteit van het veilig maken van water om te drinken, terwijl de veiligheidsnormen en risicomanagementsystemen nog nooit zo streng zijn geweest. Onze nauwkeurige meet- en slimme monitoringoplossingen maken actieve waterveiligheid mogelijk.

Hoe kunnen we helpen

Ons portfolio biedt complete meet-, analyse- en onderhoudsoplossingen voor het behalen van automatiserings- en bewakingsdoelstellingen en vergemakkelijkt geavanceerd kwaliteitsmanagement op het gebied van wateronttrekking, -behandeling en -distributie, met inbegrip van documentatiebeheer, instrumentverificatie en onderhoudsstrategieën, voor optimaal risicobeheer en waterveiligheid.

 • Complete containeroplossingen voor optimale watersysteem monitoring

 • Uitgebreid portfolio ter ondersteuning van de nauwkeurigheid in de meeste waterbehandelingsmetingen

 • Robuuste oplossingen voor online analysetaken en remote control oplossingen voor fabrieksonderdelen op afstand

 • Intelligente technologieën voor de identificatie en bewaking van kritieke controlepunten en, in het verlengde daarvan, voor de optimalisatie van het onderhoud, kalibratie en verificatie

Applications

Optimale controle

Nauwkeurige monitoring van waterlichamen kan unieke uitdagingen met zich meebrengen, zoals enerzijds weersomstandigheden en een slechte toegankelijkheid van het terrein en anderzijds de integratie van specifieke parameters en verschillende technologieën.

Optimale controle
Onze ervaring in de praktijk

Onze meetcontaineroplossingen maken gebruik van onze expertise en uitgebreide ervaring op het gebied van containertechniek, bouw en projectmanagement.

Nauwkeurig meten en analyseren

Een hoge graad van meetnauwkeurigheid is essentieel voor de veilige bewaking van uw controlepunten.

Nauwkeurig meten en analyseren
Onze ervaring in de praktijk

Gebaseerd op onze Memosens technologie hebben onze intelligente vloeistofanalysesensoren een geïntegreerde data-chip in de kop die ruwe gegevens opslaat en eenvoudig kan worden vervangen en opnieuw kan worden gekalibreerd zonder procesverstoring. Onze state-of-the-art transmitters, analyzers en monsternemers maken allemaal gebruik van ons gestandaardiseerde Liquiline platform.

 • Gemak, efficiëntie en veiligheid in gebruik

 • Trends in de sensorgegevens maken voorspellend en eenvoudig onderhoud mogelijk

 • Geoptimaliseerde reserveonderdelenvoorraad om kosten te besparen

Betrouwbare flowmeting

Lekdetectie, pompmanagement en algemene debietbalancering zijn zonder debietmeting niet mogelijk in het waterdistributienetwerk.

Betrouwbare debietmeting
Onze ervaring in de praktijk

Ons complete productportfolio van elektromagnetische flowmeters is specifiek ontworpen voor de waterindustrie.

 • Geoptimaliseerd onderhoud met Proline Promag W 400 debietmeter die corrosiebestendig gecertificeerd is volgens EN ISO 1294

 • Verhoogde meetbetrouwbaarheid met ons geavanceerde zelfdiagnoseconcept

 • Lagere installatiekosten met onze unieke, flexibele lap-joint flens Heartbeat technologie

Het drinkwaterbehandelingsproces in detail

Drinkwaterbehandeling ©Endress+Hauser
Wateronttrekking ©Endress+Hauser
Oxidatie en gasuitwisseling ©Endress+Hauser
Mangaan- en ijzerneerslag ©Endress+Hauser
Flocculatie en sedimentatie ©Endress+Hauser
Zandfiltratie ©Endress+Hauser
Demineralisatie met ionenwisselaars ©Endress+Hauser
Membraanfiltratie ©Endress+Hauser
Drinkwateropslag ©Endress+Hauser
Uitgaand rein water en netwerkbeheer ©Endress+Hauser

Maak kennis met onze expert

"I am very curious to know and understand the processes to be able to optimize water treatment. I spend a lot of time with the customer to challenge each other and to help them improve the processes."

Niek Brink

Area Sales Manager Water, Endress+Hauser

Voordelen

Schoon drinkwater is één van de eerste levensbehoeftes. Daarom hebben de operators een belangrijke verantwoordelijkheid. Om deze verantwoordelijk correct in te vullen hebben ze een partner . Endress+Hauser is een familiebedrijf van meer dan 60 jaar oud. We zijn toegewijd aan duurzame relaties met onze klanten over de hele wereld.

 • 40%

  langere levensduur van Memosens sensoren

 • 250,000

  geïnstalleerde Memosenssensoren wereldwijd

 • 60+

  jaar ervaring in meetinstrumentatie

Browse door ons programma!

Gerelateerde verhalen

Andere sectoren