Minimaliseer projectmanagementrisico's in de chemische industrie

Werk met ons samen met ons als Main Instrument Vendor (MIV) om risico's te minimaliseren en CAPEX te optimaliseren

Als een plant-bouwer of EPC, is uw belangrijkste uitdaging in internationale projecten, het op tijd en binnen budget afronden van uw project . In de chemische en petrochemische industrie kunnen projectleider en projectuitvoeringsteam op grote afstand van elkaar werken. Als Main Instrument Vendor (MIV), met een wereldwijde aanwezigheid, zijn wij in staat om uw projecttijdlijn te ondersteunen en kosten te beheren door het leveren van lokale expertise op het gebied van projectmanagement.

Een betrouwbare partner voor uw internationale procesindustrie projecten

Gebruik ons als Main Instrument Vendor (MIV) in uw projecten in de procesindustrie. Laat ons uw deskundige partner zijn van FEED (Front End Engineering Design) tot en met de bedrijfsvoering van de plant. Het maakt niet uit wat voor soort chemische of petrochemische plant wij ondersteunen u als één partner die de volledige verantwoordelijkheid neemt voor alle gerelateerde diensten en zo een optimale projectuitvoering mogelijk maakt. Onze scope omvat al het nodige om aan uw eisen te voldoen:

 • Alle instrumentatie en aanverwante diensten

 • Eén partner die zorgt voor consistentie en onduidelijkheden vermijdt

 • Ervaren professionals die zorgen voor minder wijzigingen zo zorgen voor het halen van de planning

 • Superieure processen, methodologieën en tools die zorgen voor een hogere efficiëntie en herhaalbaarheid wat zorgt voor risicovermindering

 • Standaardisatie wat zorgt voor een beperkte variatie, vermindering van complexiteit en daarnaast minimalisering van MRO-kosten

Wat u kunt doen

Klik door deze grafieken en ontdek hoe wij uw projecten in de procesindustrie kunnen aanpakken..

Traditionele aanpak van projectafhandeling met meerdere leveranciers is van nature complex. ©Endress+Hauser

Traditionele aanpak van projectafhandeling met meerdere leveranciers is van nature complex.

Samenwerking met Endress+Hauser als uw professionele projectpartner helpt u om consistentie te garanderen. ©Endress+Hauser

Door samen te werken met ons als uw professionele projectpartner zorgt u voor consistentie en vermijdt u dubbelzinnigheden, zelfs met producten van derden.

Endress+Hauser is uw partner in alle fasen van uw projecten! ©Endress+Hauser

Uw partner in alle fasen! Samenwerking met een bekwame instrumentatieleverancier, die de verantwoordelijkheid neemt voor alle producten en diensten, vermindert het integratierisico aanzienlijk.

Grafiek van Endress+Hauser die het aanbod als hoofdleverancier van instrumenten toont (MIV). ©Endress+Hauser

Als Main Instrument Vendor (MIV) zijn wij in staat om aan uw specifieke projecteisen te voldoen door onze instrumentatie en diensten in verschillende combinaties onder te brengen.

Onze interne processen zijn gestandaardiseerd, wereldwijd gebruikt en gebaseerd op internationaal PMI-raamwerk. ©Endress+Hauser

Onze interne processen zijn gestandaardiseerd, worden wereldwijd gebruikt en zijn gebaseerd op het internationale PMI (Project Management Institute) raamwerk (PMBOK Guide)

Plan Do Check Act cyclus ©Endress+Hauser

1. Plan/Plannen (projectplanning) 2. Do/Uitvoeren (de projectwerkzaamheden uitvoeren volgens planning) 3. Check/Controleren (afwijkingen tussen planning en werkelijke situatie identificeren) 4. Act/Handelen (corrigerende maatregelen nemen)

Reken op de modernste hulpmiddelen voor geïntegreerde engineering met elektronische overdracht. ©Endress+Hauser

Reken op de modernste hulpmiddelen voor geïntegreerde engineering met elektronische overdracht.

Sterke allianties en sterke open integratiepartners helpen uw risico's aanzienlijk te verlagen © Endress+Hauser

Sterke allianties en sterke open integratiepartners helpen uw risico's aanzienlijk te verlagen.

Gestandaardiseerd projectproces voor de bouw van nieuwe chemische plant

Projectmanagement

Ben een stap voor in uw project met onze aanpak als MIV

De huidige aanpak, waarbij gebruik wordt gemaakt van meerdere leveranciers van meetapparatuur, is zeer complex. Evaluatie van meerdere offertepakketten, communicatie met een breed scala aan contacten, coördinatie en uitvoering van meerdere, verschillende, processen en procedures resulteren in meer inspanning, inefficiëntie en risico's voor uw project. Door met ons samen te werken als een MIV betekent dat alle benodigdheden van meetinstrumenten, transmitters, accessoires en diensten, in een compleet pakket worden geleverd.

 • Eén aanspreekpunt voor verkoop en levering vermindert de complexiteit en risico's.

 • Technologie- en veiligheidsconsultants zullen in een vroeg stadium aan boord zijn, zodat er voldoende tijd is om aan de best passende oplossingen te werken.

Engineering

Vroegtijdige betrokkenheid van partijen voor een snellere time-to-market

De fundamenten van een MIV zijn gebaseerd op vroegtijdige betrokkenheid, geïntegreerde teams en duidelijke communicatie om onzekerheid, risico's en kosten van het project te verminderen. In een vroeg stadium is er nog tijd om na te denken en te discussiëren over bepaalde technische oplossingen. Dit voorkomt last-minute veranderingen op het gebied van instrumentatie, aangezien de best passende technologie vanaf het begin is gekozen.

 • Het vroegtijdig verkrijgen van documentatie, zoals CAD-tekeningen, zorgen voor een vroege revisie van het model- en leidingschema’s zodat vertraging in de planning voorkomen wordt.

 • Het risico op een veranderingen in de instrumentatie keuze tijdens de uitvoeringsfase wordt verlaagd, omdat de juiste technologie de eerste keer werd geselecteerd.

Medewerkers ter plaatse in projectfase Chemische industrie

Gemoedsrust door een flexibele organisatie aan uw zijde

Op het moment dat het project is afgerond en de chemische fabriek operationeel is, staan wij nog steeds tot uw dienst tijdens de gehele levensduur van de fabriek. Als uw MIV bieden wij niet alleen ondersteuning tijdens de project- en uitvoeringsfase, maar ook tijdens de operationele fase. Deze allesomvattende aanpak vermindert de problemen die kunnen ontstaan tijdens de uitvoering wanneer er meerdere leveranciers zijn.

 • Bespaar tijd met documentatie die altijd beschikbaar en overal toegankelijk is, ook via mobiel.

 • Bespaar kosten met vereenvoudigde inkoop-, opslag- en MRO-processen.

Browse door ons programma!

Maak kennis met onze expert

Onze Endress+Hauser experts hebben tientallen jaren ervaring in de industrie en een gedetailleerd inzicht in uw productieprocessen. Deze schat aan vaardigheden, in combinatie met ons unieke projectmanagementtools, stelt hen in staat om u te helpen uw project tot een succes te maken. Daarom noemen we onszelf bij Endress+Hauser de people for process automation - ontmoet John Haveman, één van die mensen.

Voordelen

Uw succes is onze belangrijkste drijfveer. Hoe grootschalig uw project in de procesindustrie ook is of hoeveel partners er ook bij betrokken zijn, onze experts ondersteunen uw wereldwijde procesindustrieprojecten met hun diepgaande applicatiekennis en projectmanagement expertise. Wij bieden u de ondersteuning die u nodig heeft om projectrisico's te beperken, van FEED tot en met de uitvoering en de duur van de operatie.

 • 4 weken

  van uw project tijdlijn bespaard met behulp van onze elektronische gegevensuitwisseling, rekening houdend met 800 te bestellen instrumenten, in vergelijking met de traditionele manier.

 • 80%

  van uw tijd besparen voor het maken van technische documenten, waaronder bijvoorbeeld CAD-tekeningen wanneer u onze engineeringtool gebruikt en 800 apparaten wilt definiëren, in vergelijking met de traditionele manier van werken.

 • 25.000 US$

  bespaard op spare parts bij de samenwerking met ons als MIV bij een instrumentprojectwaarde van 700.000 US$