Proof testing Safety Instrumented Systems

Verminder toevallige en systematische storingen zonder de beschikbaarheid van uw chemische fabriek in gevaar te brengen

Chemische fabrieken hebben het aantal geïnstalleerde Safety Instrumented Systems (SIS) gestaag verhoogd om het risico van kritische processen tot een minimum te beperken . Er worden regelmatig testen uitgevoerd om te controleren of het systeem zijn veiligheidsfunctie vervult. Bovendien zijn er proeven nodig om te voldoen aan de veiligheidsvoorschriften (bijv. IEC 61508/61511). Dergelijke tests resulteren echter in hoge kosten en stilstandstijden. De chemische industrie staat dan ook voor de uitdaging om de juiste balans te vinden tussen veiligheid en beschikbaarheid.

Hoe kunnen we helpen

Geconfronteerd met toenemende veiligheidseisen, lage marges en hevige concurrentie, is er in de chemische industrie veel vraag naar betere testmethoden. Bij voorkeur worden deze geleverd met een hoge kwaliteit, diepgaande diagnostische dekking en geen onderbreking van het proces. Onze Heartbeat Technology met zijn diagnostische, verificatie- en bewakingsfuncties levert precies dit. In combinatie met onze SIL proof test services kunt u de veiligheid van uw installatie op peil houden en tegelijkertijd de beschikbaarheid behouden met behulp van:

 • Permanente proces- en apparaatdiagnose met een diagnostische dekking tot 98%

 • Gestandaardiseerde diagnostische berichten met duidelijke instructies

 • Verificatie zonder procesonderbreking met een druk op de knop

 • Automatisch gegenereerd en ondubbelzinnige verificatieprotocollen

 • SIL verificatiedoor middel van een testprocedure met behulp van een wizard die gevaarlijke, niet ontdekte fouten aan het licht brengt

Verhoog veiligheid en beschikbaarheid met minimale inspanning

proof testing, SIS, veiligheid van de installatie, beschikbaarheid van de installatie, SIL, verificatie ©Endress+Hauser

Endress+Hauser biedt een breed scala aan instrumenten die zijn uitgerust met Heartbeat, een technologie die een hoge mate van beschikbaarheid van het systeem biedt met minimale inspanning.

sis, safety instrumented system, SIL, resterend risico, PFDavg ©Endress+Hauser

Een Safety Instrumented System (SIS) vermindert het risico van een specifiek proces.

Toepassingen

proof testing, safety instrumented system, veiligheid van de installatie, SIL, diagnostische meldingen

Permanente zelfdiagnose met Heartbeat Technology

Dankzij de zelfdiagnostische sensortechnologie voeren onze slimme instrumenten voortdurend meer dan 80 interne diagnostische maatregelen op de achtergrond uit met een diepgaande diagnostische dekking tot 98%. Dit slimme systeem kan op betrouwbare wijze gevaarlijke instrumentfouten detecteren en de kans op een storing in het SIS verminderen. Bovendien, duidelijke en gestandaardiseerde diagnostische berichten en onze app Health vereenvoudigt het onderhoud. Met permanente diagnostiek van apparatuur beschikbaar waar u ook bent, u profiteert van de volgende voordelen:

 • veilige processen

 • kosteneffectief onderhoud door de beschikbaarheid van gegevens

 • minimale inspanning voor het personeel

proof testing, SIS, veiligheid van de installatie, beschikbaarheid van de installatie, SIL, verificatie

Gedocumenteerde verificatie zonder procesonderbreking

Verificatie met Heartbeat Technology is ongecompliceerd en eenvoudig. Verificatie van uw instrumenten kan op elk moment worden geactiveerd door eenvoudigweg op een knop te drukken. Met het automatisch gegenereerd verificatieprotocol, krijg u duidelijke resultaten en het bewijs dat de veiligheidsvoorschriften vereisen. Daarnaast bieden wij een wizard-geleide procedure voor SIL proof tests die je stap voor stap door de test leidt. Verificatie met Heartbeat Technology laat u profiteren van:

 • gedocumenteerde en duidelijke verificatieresultaten

 • minder controle-inspanning tijdens de geplande shutdown periodes

 • flexibiliteit in de planning van de proof tests

aangroeidetectie, heartbeat, niveau, radar

Real-time gegevens voor predictief onderhoud

De gedetailleerde instrument- en procesgegevens die u met behulp van de Heartbeat Technology verkrijgt, stellen u in staat trends te identificeren en voorspellend onderhoud uit te voeren. Een goed voorbeeld is aangroeidetectie .Omdat de aangroei van het ontkoppelingsoppervlak toeneemt, kan deze automatisch worden gedetecteerd en aangestuurd via een extra schakeluitgang en een persluchtsysteem. Deze diepgaande kennis zal u in staat stellen om uw testintervallen te verlengen zonder de veiligheid in het gedrang te brengen. Monitoring met Heartbeat Technology voegt waarde toe door middel van

 • voorspellend onderhoud op basis van real-time instrumentendata

 • geoptimaliseerde processen en onderhoud

 • grotere beschikbaarheid van het systeem

SIL proof test service, proof testing niveau

SIL proof testing services

Om redenen van naleving moet een SIS regelmatig worden getest. Met onze SIL proof testing service, kunt u deze belangrijke taak uitbesteden aan gecertificeerde functionele veiligheidsexperts. Onze service-experts zijn in staat om uw SIS ter plaatse te inspecteren, te testen en te documenteren. Wij bieden het volledige gamma van testen aan, van eenvoudige loop-tests tot aangepaste tests in complexe toepassingen. Met deze service profiteert u van:

 • verbetering van de veiligheid van de installatie door identificatie van risico's en fouten

 • minder ongeplande stilstand door preventieve controles

 • het waarborgen van de naleving van de veiligheidsnormen en -voorschriften

Browse door ons programma!

Voordelen

Als beheerder van een chemische fabriek draagt u een bijzondere verantwoordelijkheid met betrekking tot de veiligheid. Met Heartbeat Technology kunt u state-of-the-art fabrieksveiligheid onderhouden zonder de beschikbaarheid in gevaar te brengen - en dat alles met minimale inspanning. Geïntegreerd in een breed scala van onze instrumenten, levert deze technologie beknopte, gestandaardiseerde diagnostische meldingen en bewakingsgegevens die u in staat stellen uw systemen te onderhouden en precies wanneer dat nodig is.

 • 31

  landen met getrainde veiligheidsambassadeurs die klaar staan om uw veiligheidskwesties te bespreken

 • 100+

  SIL-gecertificeerde apparaten om de beste oplossing voor uw toepassing te bieden

 • 10

  miljoen apparaten die in de afgelopen 65 jaar in veiligheidsgerelateerde toepassingen zijn geïnstalleerd