Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
 • Geschiedenis
Twee klanten van Endress+Hauser in een energiecentrale

Diverse oplossingen voor uw meetinstrumenten

Op elkaar afgestemde meettechnologieën, accessoires en voorgemonteerde mechanische componenten

Om de kosten te verlagen en de productie te optimaliseren zijn veel fabrieksexploitanten gedwongen het personeelsbestand in te krimpen. Het terugdringen van de onderhoudskosten kan echter aanzienlijke risico's inhouden, tenzij gebruik wordt gemaakt van de modernste technologieën. Hoewel onze wortels in de instrumentenbouw liggen, hebben we ook veel ervaring met het installeren van instrumenten en het uitvoeren van metingen. We werken nauw samen met werktuigbouwkundig ingenieurs om u de meest geschikte oplossingen te bieden waar en wanneer u die nodig hebt.

Hoe kunnen we helpen

We richten ons op het leveren van producten, oplossingen en diensten voor de meest uiteenlopende energiecentrales, van de grootste superkritische krachtcentrales met hoog rendement en STEG-centrales tot waterkracht-, geothermische energie-, zonne-energie-, afval-naar-energie- en biomassacentrales. We streven naar uitstekende kwaliteit in ons aanbod en zoeken partnerschappen met leveranciers die dezelfde principes van kwaliteitsborging toepassen. We bieden een omvangrijk assortiment aan meetoplossingen:

 • Alle producten worden door één enkele, geïntegreerde leverancier geleverd

 • Alle componenten zijn gekwalificeerd, getest en voorgemonteerd

 • Geen tijdverlies door niet op elkaar afgestemde onderdelen of vertraagde levering

 • Minimale installatie-inspanningen

 • Advisering, projectplanning en projectmanagement, levering, montage, inbedrijfstelling en documentatie ter plaatse

Applications

Behoud de integriteit van het water-stoomcircuit

Het voortdurende contact van water en stoom met leidingen in ketels, stoomgeneratoren met warmteterugwinning, condensors en turbinebladen kan leiden tot afzetting/verkalking en corrosie van de apparatuur, waardoor de beschikbaarheid van het water-stoomsysteem wordt aangetast.

Behoud de integriteit van het water-stoomcircuit
Onze ervaring in de praktijk

We bieden een gestandaardiseerd en modulair stoom-waterkwaliteitsbewakingssysteem (SWAS), waarmee kritische parameters kunnen worden gemeten, zoals soortelijke en kationische geleidbaarheid, pH, silica, opgeloste zuurstof (DO) en natrium.

 • Panelen zijn uitgerust met geavanceerde en kostenefficiënte sensor-/transmittertechnologie (Memosens/Liquiline)

 • Engineeringdiensten en levering van bemonsterings- en analysesystemen voor de water-stoomcyclus

 • Wereldwijde dienstverlening aan EPC-aannemers en exploitanten van energiecentrales

Vermijd juridische geschillen over stoommetingen

Als een nieuwe energiecentrale niet het in het contract gespecificeerde thermische rendement oplevert, kunnen de ketelleverancier en de turbinefabrikant van mening verschillen over de hoeveelheid geleverde stoom. Het gebruik van een overeengekomen norm (ISO 5167) en een verschildrukflowmeter en een primair element, bv. meetflens, venturibuis en nozzle, zorgt ervoor dat deskundigen van derden de meter, de opstelling en de ontwerpberekeningen voor het stoomvolume of de massa gemakkelijk kunnen valideren.

Vermijd juridische geschillen over stoommetingen
Onze ervaring in de praktijk

Onze team van deskundigen op het gebied van differentiële druk (dp) staat tot uw beschikking voor al uw verzoeken.

 • We bieden ontwerpberekeningen voor het stoomvolume en de massa

 • We helpen bij het kiezen van het beste primaire element, vooral als het gaat om permanent drukverlies

 • We ondersteunen en adviseren bij de installatie, de integratie en de inbedrijfstelling en bij de keuze van de juiste accessoires

Automatiseer pH-metingen in rookgasontzwaveling

De pH-waarde is zeer belangrijk voor een goed werkend rookgasreinigingssysteem – uiteindelijk wordt deze waarde gebruikt om de toevoersnelheid te regelen van sorptiemiddelen, zoals gebluste kalk (Ca[OH]2) en kalksteen (CaCO3). De efficiëntie van de gaswasser is sterk afhankelijk van de pH. Deze moet hoog genoeg zijn dat het zwaveldioxide (SO2) op betrouwbare wijze wordt gebonden. Is deze echter te hoog, dan wordt kalk verspild en wordt het gips verontreinigd.

Automatiseer pH-metingen in rookgasontzwaveling
Onze ervaring in de praktijk

Onder deze omstandigheden raden we aan de reiniging en kalibratie van de pH-sensoren te automatiseren.

 • Verlaag de kosten voor onderhoud en verbruiksmateriaal

 • Bewaak uw meetpunten op afstand met de Liquiline Control CDC90

 • Voorkom ongeplande stilleggingen en verminder uitvaltijden als gevolg van handmatig onderhoud

Twijfel niet meer aan uw stoommeting

Het meten van stoommassa en energie vereist een correcte compensatie en voldoende inlaatlengten om optimale resultaten te krijgen. Hoewel stoom is uitgesloten van internationale normen voor custody transfer, zoals OIML, is er behoefte aan nauwkeurige en betrouwbare metingen.

Twijfel niet meer aan uw stoommeting
Onze ervaring in de praktijk

Al onze flowmeters voor stoommeting (perslucht, aardgas, enz.) worden in de fabriek geconfigureerd voor energiemeting of massastroom. Met onze flowmeters kunnen over het hele bereik nauwkeurige stoommetingen worden uitgevoerd en ze zijn uitermate geschikt voor meetpunten die worden gebruikt voor de facturering en voor custody transfer-metingen.

 • Profiteer van een volledig voorgemonteerde, geteste, klantspecifiek geconfigureerde eenheid

 • Voorkom typische fouten bij de planning, inbedrijfstelling en bediening

 • Meet energie op transparante wijze en rapporteer over de efficiëntie van uw installatie

Bespaar op plannings-, aanschaf-, montage- en onderhoudskosten

In het verleden zijn al verdringers gebruikt voor niveaumetingen in condensorreservoirs, hogedruk-/lagedruk-voedingswaterverwarmers, flash- en druktanks. De meetresultaten variëren vaak als gevolg van nauwkeurigheid, dichtheidsvariaties en installatieverschillen.

Bespaar op plannings-, aanschaf-, montage- en onderhoudskosten
Onze ervaring in de praktijk

We bieden geleide-golfradarinstrumenten gemonteerd in een bypass-kamer die uitermate geschikt zijn voor dergelijke meettaken en talrijke voordelen bieden.

 • Snelle en eenvoudige inbedrijfstelling ter plaatse

 • Voorgeconfigureerde en geteste bypass-kameroplossing die in één zending wordt geleverd

 • Betrouwbare en gecertificeerde kwaliteit

Verbeter de prestaties van uw afval-naar-energie-centrale

Voor het nauwkeurig meten van de temperatuur boven in de ketel, bij de oververhitters en in de burnout-zone van een afval-naar-energie-centrale zijn speciale meetinstrumenten nodig. Deze instrumenten moeten zijn vervaardigd van speciale en innovatieve materialen, zodat ze bestand zijn tegen de agressieve verbrandingsdampen en de hoge temperaturen in de oxiderende omgeving.

Verbeter de prestaties van uw afval-naar-energie-centrale
Onze ervaring in de praktijk

De thermowells en beschermbuizen van Endress+Hauser zijn van het juiste materiaal gemaakt en daarom geschikt voor dergelijke toepassingen.

 • Langere levensduur van de meetpunten onder extreme omstandigheden, wat resulteert in grotere beschikbaarheid

 • Minder onderhoud en dus lagere levenscycluskosten

 • Uitwisseling van temperatuurmetingen is mogelijk in geval van geplande stilleggingen

Hoe werkt het? Elke combinatie is mogelijk

Oplossingen van Endress+Hauser voor het aansluiten van instrumenten ©Endress+Hauser

Voordelen

Met elke innovatie die we introduceren, kunnen onze klanten hun activiteiten optimaliseren. We werken voortdurend met onze klanten samen om ervoor te zorgen dat zij echt voorbereid zijn om aan de eisen van de industrie te voldoen. Uiteindelijk is het succes van onze klanten ook ons succes.

 • > 1 jaar

  levensduur van onze temperatuursensoren. Door gewoon de juiste thermowell-materialen voor temperatuursensoren te gebruiken, verhoogt een afval-naar-energie-centrale zijn uptime en efficiëntie.

 • Meer dan 60

  jaar ervaring in meetinstrumenten

 • 9 maanden

  afschrijvingstijd van het gehele pH-reinigingsmeetpunt, indien gedaan met geautomatiseerde elektroden

Browse door ons programma!

Andere sectoren