Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Inzet voor een duurzame toekomst

Endress+Hauser sluit zich aan bij de European Clean Hydrogen Alliance

Publicatiedatum: 29.03.2022

Door toe te treden tot de European Clean Hydrogen Alliance ondersteunt Endress+Hauser de ontwikkeling van een schone en concurrerende waterstofindustrie in Europa. Het doel is om voor 2050 CO2-neutraliteit te bereiken in de procesindustrie door de introductie van waterstoftechnologieën. In samenwerking met andere industriële partners wil Endress+Hauser de inspanningen ondersteunen die worden geleverd voor een duurzame toekomst.

Groene waterstof wordt beschouwd als een van de sleutels tot decarbonisatie in vele industrieën en als een kernelement van de energietransitie. De European Clean Hydrogen Alliance zal een cruciale rol spelen bij de uitvoering van het waterstofbeleid van de EU. "Met ons lidmaatschap willen we initiatieven ondersteunen die gericht zijn op decarbonisatie en het bereiken van klimaatdoelstellingen om zo een actieve bijdrage te leveren aan een duurzame toekomst", aldus Paul Borggreve, Corporate Director of Marketing van de Endress+Hauser Group.

Waardevolle bijdrage aan duurzame ontwikkeling

De alliantie, een initiatief van de Europese Commissie, brengt spelers uit de industrie, de wetenschap, de overheid en de particuliere sector samen om middelen te mobiliseren en een investeringsagenda op te stellen die de productie en het gebruik van hernieuwbare waterstof bevordert. Hiermee wordt de basis gelegd voor een duurzaam en concurrerend waterstof-ecosysteem in de EU.

Waterstof, het meest praktische alternatief voor fossiele brandstoffen, heeft het potentieel om de overgang naar een CO2-neutrale toekomst in een groot aantal industrieën mogelijk te maken. Dit omvat de olie- en gasindustrie en de chemische industrie, maar ook de staal- en cementindustrie, waar het vermijden van emissies bijzonder lastig is. "Groene waterstof is een sleutelcomponent in de energietransitie", voegt Jens Hundrieser, European Regional Industry Manager voor Energie & Metaal, toe.

Uitgebreid assortiment voor waterstoftoepassingen

Endress+Hauser beschikt al over een breed assortiment producten voor kritische procesmeetpunten bij de productie, de opslag en het gebruik van waterstof. Hiertoe behoren lasergebaseerde gasanalyzers voor het bepalen van de kwaliteit van gassen, flowmeters en niveaumeters in tanks voor vloeibare waterstof.

De instrumenten van Endress+Hauser voldoen aan de hoogste proces- en milieuveiligheidsnormen. Waterstoftoepassingen vereisen onder meer instrumenten die bestand zijn tegen hoge procesdrukken van meer dan 1000 bar of extreme temperaturen tot -253 graden Celsius. "De European Clean Hydrogen Alliance stelt ons in staat om samen met onze partners te leren en ons assortiment aan producten en oplossingen voor de waterstofindustrie te blijven verbeteren", zegt Paul Borggreve

Paul Borggreve, Corporate Director of Marketing at the Endress+Hauser Group.

“With our membership, we want to support initiatives aimed at decarbonization and achieving climate goals to make an active contribution to a sustainable future."

Paul Borggreve, Corporate Director of Marketing
Endress+Hauser Group
Lees over vergelijkbare onderwerpen

Downloads

    EH_2022-03-29_Hydrogen.zip

Perslijst

Ontvang de volgende persberichten en het volgende nieuws rechtstreeks in uw mailbox. Blijf op de hoogte door u te abonneren op de perslijst van Endress+Hauser.

Endress+Hauser press list

Endress+Hauser regularly sends out press releases on current topics and company information to media professionals.

Select the topics you are interested in: *
Select the industries you are interested in:

Do you want to receive invitations to Endress+Hauser (digital or live) press events? 

Personal data

Fields marked with * have to be filled out. You will receive an email with a confirmation of your subscription and the related internet link. Your data will only be used for personalizing your newsletters and will not be passed on to any third party. The information enlisted is voluntarily. For statistical reasons we will perform anonymous link tracking.