Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Endress+Hauser: grootste leverancier van Cogen meet-apparatuur in België

Recent marktonderzoek over de Waalse markt van "Cogénération" (Warmte-Kracht-Koppeling) toont aan dat sedert het toekennen van groene certificaten door de Waalse regionale autoriteiten, Endress+Hauser het gros van de industriële installaties heeft beleverd met de nodige meet-apparatuur, zoals die door de CWAPE geëist wordt als voorwaarde voor de toekenning van groene certificaten, zowel voor WKK installaties die draaien op biomassa, als die die draaien op fossiele brandstoffen.

Betrouwbaarheid van het meetinstrument

Op basis van een energie-massabalans berekening, bepalen de regionale energie-autoriteiten of de gevraagde certificaten ook toegekend kunnen worden. Het valt voor dat zij de geleverde meetresultaten betwisten en daarvoor verwijzen naar onbetrouwbare meet-apparatuur. Het is dus in het belang van de industriële bedrijven die groene certificaten willen claimen, om de juiste meet-apparatuur te installeren.

©Endress+Hauser

Endress+Hauser is ontwerper, fabrikant en leverancier van industriële meet-apparatuur, onderhouds- en kalibratie-diensten en meet-systemen. Met name deze meet-systemen richten zich o.a. specifiek op energie-metingen. 60% van het energie-verbruik in de industrie zijn gebaseerd op debiet-metingen van stoom, warm of koud water, gassen en brandstoffen, perslucht.

Intelligente devices

Het aanbod van Endress+Hauser in deze sector bestaat uiteraard uit een breed gamma van debiet-meters, maar eveneens druk- & temperatuursensoren, energie-computers, veldbus-technologie en systeem-integratiecomponenten om aan te koppelen aan andere industriële IT-systemen. Met deze systeemaanpak, volgt Endress+Hauser heel sterk de principes van Industry v4.0.

En in Vlaanderen ?

Ook in Vlaanderen, is Endress+Hauser op dit vlag erg actief. De systeem-oplossingen van Endress+Hauser worden ook door de VREG erkend als voldoende nauwkeurig en betrouwbaar als basis voor de Vlaamse WKK-certificaten.

Op deze manier draagt Endress+Hauser ook bij aan een milieu-bewuste beleid dat onze regionale autoriteiten willen promoten.