Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Betere beschikbaarheid van systemen

Centauri Technologies LP wist onderhoud en kosten terug te dringen

Centauri is gespecialiseerd in klantspecifieke batch-reactor-processen. Hun flexibiliteit blijkt vooral uit de hoge batchcycli en het vaak wisselen van media. De looptijd van een batch varieert van enkele dagen tot enkele maanden. Tussen iedere batch moet het vat worden schoongemaakt om verontreiniging en veiligheidsrisico’s door chemische reacties te voorkomen. Bij onderhoudswerkzaamheden is een complete reiniging noodzakelijk. Doordat metingen van bepaalde chemicaliën met capillaire systemen niet correct functioneerden, veroorzaakte de reactor vaak problemen met de sturing van processen.

Destillatiekolom bij Centauri Technologies LP ©CentauriTechnologyLP

De resultaten

  • Hogere procesbeschikbaarheid en -betrouwbaarheid door temperatuureffecten bij metingen te elimineren

  • Laagste total cost of ownership dankzij kortere installatietijd, minder onderhoud en reserveonderdelen

  • Hogere output van de productie dankzij verbeterde sturing van processen

Don Vanderslice van Centauri Technologies LP.

“Geïnstalleerd in 10 minuten – alleen aanflenzen en bekabelen, en al mijn problemen waren opgelost.”

De heer Don Vanderslice, Operations Manager
Centauri Technologies LP

Uitdaging van de klant

Fluctuerende omgevingstemperaturen brachten de betrouwbaarheid van metingen in gevaar. De olievulling in de capillairen steeg en zorgde, onafhankelijk van enige verandering in het niveau in de destillatiekolom, voor een stijging van het uitgangssignaal. Ook raakten de capillairen na 4 tot 6 maanden onbruikbaar door de mechanische en thermische belasting. Dit leidde niet alleen tot een onbetrouwbare sturing van processen, maar ook tot minimaal één dag uitval van productie vanwege het onderhoud dat om de 4 tot 6 maanden noodzakelijk was om het gehele capillaire systeem te vervangen.

Onze solution

  • Deltabar FMD72 elektronische verschildruktransmitter met metalen cellen ter vervanging van het niet goed functionerende capillaire systeem

  • Niveauberekening op basis van twee waarden van de sensormodules in de transmitter

Details van de solution

Vanwege de genoemde problemen besloot Centauri de Deltabar FMD72 elektronische verschildruktransmitter aan te schaffen, waarmee alle typische problemen die bij verschildrukmetingen met capillairen optreden tot het verleden behoorden. Dankzij de hoge betrouwbaarheid van het systeem is er sinds de installatie nog geen onderhoud nodig geweest. Centauri is ook zeer te spreken over het modulaire concept, waarbij sensoronderdelen of elektronische componenten indien nodig afzonderlijk vervangen kunnen worden.

Betere beschikbaarheid van systemen

Doordat er geen sprake meer is van uitval van productie door onderhoud aan de capillairen, wist Centauri de capaciteit van zijn productie jaarlijks met drie dagen uit te breiden, hetgeen een kostenbesparing van enkele duizenden Amerikaanse dollars heeft opgeleverd.

Dankzij deze positieve ervaring ziet Don Vanderslice, Operations Manager bij Centauri Technologies LP, in de toekomst af van het gebruik van capillaire systemen voor dergelijke toepassingen en zou hij zo weer voor de Deltabar FMD72 elektronische verschildruktransmitter kiezen.

Toepassing

Niveaumeting in een destillatiekolom

  • Hoogte: 7 meter

  • 1 tot 1,5 bar

  • Procestemperatuur: omgevingstemperatuur tussen 5°C en 55°C