Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
 • Geschiedenis
Automatische monstername apparatuur voor afvalwater, rioolsystemen en oppervlaktewater

Automatische monstername apparatuur

Producten voor mobiele en stationaire bemonstering van water, afvalwater en oppervlaktewater

Er zijn veel redenen om water of afvalwater te willen bemonsteren. Vaak is het een eis vanuit de overheid, maar het helpt tevens om de kwaliteit van ons oppervlaktewater te beschermen, afvalwaterzuivering optimaal te laten verlopen of lozingen in rioolsystemen te detecteren. Onze automatische watermonsternemers zijn de slimme en beproefde manier van bemonsteren. De volledig geautomatiseerde systemen nemen monsters voor industriële en gemeentelijke afvalwaterzuiveringsinstallaties, waterbeheerders en alle industriële klanten waar betrouwbare waterbemonstering essentieel is.

Onze automatische monsternamekasten zijn geschikt voor diverse toepassingen, zoals:

 • Watermonstername

 • Stormwater monstername

 • Oppervlaktewater monstername

 • Rivierwatermonstername

 • Bronwatermonstername

 • Monitoren van waterstromen

 • Procesmonstername

 • Productbemonstering voor kwaliteitscontrole

 • Afvalwaterbemonstering

 • Slibbemonstering

 • Rioolwatermonstername

Ontdek ons portfolio van portable en stationaire monstername apparatuur door op de onderstaande knop te klikken.

Automatische monstername in een afvalwaterzuivering met de LiquistationCSF48 monsternamekast. ©Endress+Hauser

Automatische monstername in een afvalwaterzuivering met de Liquistation CSF48 monternamekast.

Automatische rivierbemonstering met de draagbare LiquiportCSP44 monsternemer. ©Endress+Hauser

Automatische monstername met het portable Liquiport CSP44 monstername apparaat.

Automatische monsternameapparatuur voor afvalwater, rioolsystemen, oppervlaktewater met verschillende flesconfiguraties ©Endress+Hauser

Liquistation en Liquiport automatische monstername apparatuur met keus uit verschillende flesconfiguraties en slangen.

Tijdgestuurde bemonstering van afvalwater

Monstername van afvalwater is eenvoudig en zeer betrouwbaar met onze automatische monstername apparatuur. Voer het juiste monstername tijdsinterval en het monstervolume in en de monsternamekast doet de rest – volledig volgens de door de overheid gestelde eisen. Onze monstername-apparatuur zorgt voor correcte verzameling van het 24-uurs verzamelmonster in het juiste vat en is vandalismebestendig. U bent dus ingedekt als u bewijs moet voorleggen aan de autoriteiten.

Flow-proportionele bemonstering van afvalwater

Onze automatische monsternameapparatuur is uitgerust met een transmitter die externe signalen van bijvoorbeeld een PLC of flowmeter kan ontvangen. Op deze manier wordt de bemonstering aangestuurd op basis van het debiet dat door de leiding of open kanaal gaat. Hoe meer debiet, hoe hoger dus de monstername frequentie. Plantmanagers hebben altijd een gedetailleerd overzicht van de inkomende hoeveelheid water .

Bemonstering afvalwater op basis van externe puls

Uitgebreid met analysesensoren kan de monsternamekast ook vervuiling van het water/afvalwater detecteren en hierdoor automatische meerdere monstername cycli starten. Dit kan nuttige bewijslast leveren om piekbelastingen te detecteren in sloten, rivieren of ander oppervlaktewater. Dit kan ook zeer nuttig zijn in influent van waterzuiveringen om te voorkomen dat een piekbelasting de waterzuivering verstoort.

Voordelen

 • Flexibele monstername programma’s in de automatische monstername apparatuur maken zowel tijdgestuurde als flowproportionele monstername mogelijk. De monsters kunnen in individuele flessen opgeslagen worden.

 • Onze Liquistation monstername apparatuur hebben een zeer betrouwbaar koelsysteem en vandalismebestendige behuizing waardoor u gegarandeerd bent van juiste monstername en opslag van uw afvalwatermonsters.

 • Het Liquiport portable monstername apparaat is zeer geschikt voor mobiele monstername van (afval)water. De ingebouwde batterij zorgt voor standalone functionaliteit, zelfs op plaatsen waar geen spanning aanwezig is.

 • De monsternameapparatuur heeft optioneel een transmitter geïntegreerd. Sluit pH, geleidbaarheid, troebelheid en andere sensoren aan om een compleet geautomatiseerd meetstation te verkrijgen.

 • Door onze monsternamekasten te plaatsen op zowel het influent als het effluent van uw waterzuivering kunt u analyseren hoe uw waterzuivering heeft gefunctioneerd.