Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
TOC, CZV en SAC analyser voor oppervlaktewater, afvalwater en proceswater

TOC, CZV en SAC analysers

Producten voor het bepalen van de somparameterconcentratie in RWZI’s en AWZI’s

TOC, CZV en SAC analysers worden gebruik om de organische belasting van (afval)water te meten. Ze meten het Totaal Organisch Koolstof, Chemisch Zuurstof Verbruik en Spectale Absorptie Coefficiënt. Metingen in het effluent zorgen voor overeenkomstigheid met overheidseisen. In het influent helpen deze analysers om piekbelastingen te voorkomen. Om meer te zien van onze colorimetrische, hoge temperatuur en optische sensoren, klik op de onderstaande knop.

16 Producten
Filter

You've viewed 8 of 32 products

TOC, CZV en SAC analysers

Onze productzoeker helpt u bij het zoeken naar geschikte meetapparatuur, software of systeemcomponenten via productkenmerken . Applicator leidt u door een individuele productselectie aan de hand van applicatieparameters.

Hoe somparameters te selecteren

TOC en CZV analysers leveren de werkelijk TOC en CZV waarde wanneer exacte analyse nodig is om:

  • te voldoen aan limietwaardes die door overheden gesteld zijn
  • de capaciteit van RWZI’s en AWZI te bewaken
  • facturering van industriële lozers mogelijk te maken volgens het beginsel dat de vervuiler betaalt

Selecteer SAC sensoren voor oppervlaktewater en riviermonitoring. Ze zijn de juiste keus indien u een eenvoudige meting wenst die een trend aangeeft.

CZV analyse volgens de dichromaat methode

De CZV concentratie beschrijft de hoeveelheid zuurstof dat nodig is om alle aanwezige oxideerbare componenten in een monster te oxideren. Om de CZV concentratie te bepalen dient het monster voorbereid te worden door te verwarmen en gistingsreagentia toe te voegen. Na vergisting verkleurt het monster. De kleurverandering is proportioneel aan de concentratie van organische componenten. Het wordt fotometrisch gemeten en door een ingestelde kalibratiecurve omgezet in mg/L.

TOC analyse middels hoge temperatuur TOC analysers

De CA72TOC gebruikt thermisch katalytische verbranding met een NDIR detectie van CO2 in de gaslijn. 2. Het werkt met twee onderling verbonden circuits. In de vloeistoflijn wordt het monster aangezuurd om het anorganische koolstof te verwijderen. Het monster gaat daarna door een filter om onopgeloste deeltjes te verwijderen. Hierna komt het in een oven waar het verbrand wordt. Hierna, wordt het ontstane gas afgekoeld en de CO2 concentratie wordt gemeten door de NDIR detector.

Spectrale absorptie coefficiënt analyse met UV sensoren

De methode is gebaseerd op het feit dat veel organische stoffen UV licht met een golflengte van 254 nm absorberen. Een UV lichtstraal wordt gesplitst en richting 2 ontvangers met filters gestuurd. Een bepaalt de lichtintensiteit bij de meetgolflengte (254 nm) en de tweede meet bij de referentie golflengte (550 nm). De ratio tussen deze twee metingen wordt gebruikt als meetresultaat en weergegeven als SAC waarde op het display.

Voordelen

  • Onze TOC, CZV en SAC analyser zijn beschikbaar voor allerlei toepassingen van inline metingen tot traceerbare nauwkeurige analyses.
  • We leveren CZV standaarden en reagentia, net als TOC standaarden en reagentia voor zeer nauwkeurige metingen. Uiteraard altijd geleverd met de benodigde MSDS datasheets.
  • Onze monstervoorbehandelingsystemen helpen om homogene monsters voor TOC analyses te maken. Voor CZV analyse wordt als monstervoorbehandeling een Y-strainer gebruikt. Hierdoor ontstaat een monster met de juiste hoeveelheid onopgeloste drogestof.
  • op onze Liquiline System CA80 analyser, kunt u tot maximaal vier additionele Memosens sensoren aansluiten om meer analyseparameters in uw proces te meten zonder extra transmitters te plaatsen.
  • Onze optische SAC sensoren meten direct inline zonder gebruik van reagentia. De sensor kan een groot aantal toepassingen aan, van drinkwater tot aan industrieel afvalwater.