Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Nutriëntenanalyzers en sensoren voor ammoniak, nitraat en fosfaat in water en afvalwater.

Nutriëntenanalyzers en sensoren

Producten voor zeer nauwkeurige analyse van ammonium, nitraat, nitriet, fosfaat en totaal fosfor

Nutriëntenanalyzers en -sensoren controleren de afvoer van afvalwaterzuiveringsinstallaties om de naleving van de regelgeving te waarborgen en lozingskosten tot een minimum te beperken. Ze helpen bij het optimaliseren van de beluchtingscontrole en neerslagdosering tijdens de biologische zuivering van afvalwater en bewaken denitrificatieprocessen om u te ondersteunen bij de levering van veilig drinkwater, mineraalwater en proceswater. Kom meer te weten over onze colorimetrische analysers, optische sensoren en ion-selectieve elektroden voor nutriëntenanalyse door op onderstaande knop te klikken.

22 Producten
Filter

You've viewed 8 of 32 products

Nutriëntenanalyzers en sensoren

Onze productzoeker helpt u bij het zoeken naar geschikte meetapparatuur, software of systeemcomponenten via productkenmerken . Applicator leidt u door een individuele productselectie aan de hand van applicatieparameters.

Hoe selecteer ik nutriëntenanalyzers en sensoren

Nutriëntenanalyzers en sensoren worden gebruikt in de water- en afvalwaterindustrie. Hun selectie hangt af van de toepassing. Kies voor in-situ sensoren voor nitraat en ammoniak waar snelle trendmetingen nodig zijn om een tijdige en nauwkeurige procescontrole te bereiken. Selecteer colorimetrische analyzers voor ammoniak, nitriet, fosfaat en totaal fosfor wanneer een uiterst nauwkeurige analyse van de kritische controlepunten nodig is om te voldoen aan de door de autoriteiten vastgestelde grenswaarden.

Analyse van nutriënten met colorimetrische analysers

Aan het monster worden reagentia toegevoegd om de te analyseren voedingsstof te "kleuren". De kleurintensiteit wordt vervolgens fotometrisch gemeten, gebaseerd op het feit dat nutriënten licht van een bepaalde golflengte absorberen. De absorptie is evenredig met de concentratie van de gekleurde nutriënt en wordt bepaald aan de hand van vooraf ingestelde kalibratiecurves. Sommige nutriënten zijn niet in de juiste chemische vorm om een kleurreactie te geven, ze moeten worden bereid door toevoeging van een vergistingsreagens bij een verhoogde temperatuur.

Nutriëntenanalyse met optische sensoren

Deze methode is gebaseerd op het feit dat nitraationen UV-licht absorberen in het bereik van ongeveer 190 tot 230 nm. Het ultraviolette licht van een flitslamp wordt door het medium uitgezonden. De straal wordt gesplitst en naar twee ontvangers met filters geleid. Een bepaalt de lichtsterkte bij de meetgolflengte en een bij de referentiegolflengte. De verhouding tussen de twee metingen wordt gebruikt als meetresultaat en omgezet naar de nitraatconcentratie met behulp van een vooraf ingestelde kalibratiecurve.

Nutriëntenanalyse met ion-selectieve sensoren (ISE)

Het hart van de ion-selectieve elektrode is een membraan dat selectief is voor het specifiek te meten ion. Ionoforen zijn opgenomen in dit membraan. Ze faciliteren de selectieve "migratie" van de ionen naar de binnenkant van de ISE-elektroden. Deze verandering van lading genereert een elektrochemisch potentiaal. Dit wordt gemeten aan de hand van een referentie-elektrode met een constante. Dit potentiaal wordt gemeten tegen een referentie-elektrode met een constant potentiaal. Het is evenredig met de ionenconcentratie en niet beïnvloed door de kleur en troebelheid van het medium.

Voordelen

  • Onze nutriëntenanalyzers en sensoren voldoen aan alle eisen, van snelle inline-metingen tot regelconforme online analyses.
  • Onze analyzers gebruiken standaard colorimetrische methoden die vergelijkbaar zijn met laboratoriummetingen:
    - Ammoniakreagentia: indofenolblauw - Fosfaatreagentia: molybdeenblauw of vanadaat-molybdaat (geel) -methode - Nitrietreagentia: naftylamine-methode
  • Alle reagentia worden kant-en-klaar geleverd om voldoende houdbaarheid te garanderen. Ze worden geleverd met de vereiste veiligheidsinformatiebladen.
  • Onze monsterconditioneringssystemen zorgen voor een betrouwbare monstervoorbereiding in alle stappen van de afvalwaterzuivering. Ze zijn voorzien van automatische terugspoeling met lucht, water of reinigingsmiddel.
  • Met onze Liquiline System CA80-analyzers kunt u tot vier extra Memosens sensoren aansluiten om een gedetailleerder procesoverzicht te krijgen zonder dat u extra meetapparatuur nodig heeft.