Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Liquitrend QMW43 verhoogt de productiviteit

Optimalisatie van het CIP-beheer

Publicatiedatum: 01.03.2023

In de levensmiddelenindustrie is het handhaven van hygiënische omgeving een topprioriteit. Dit is nodig om de productie van hoogkwalitatieve producten voor de consument te waarborgen. Om dit te bereiken en om productresten volledige uit tanks en leidingen te verwijderen, ondergaan installaties tussen verschilende batches door chemische, thermische en mechanische reiniging. De reinigingtijd is een beslissende factor voor optimaal reiningingeffect.

Over clean-in-place

Tarlijke productieprocessen in de levensmiddelenindustrie verlopen in gesloten systemen om het risico op binnendringende bacteriën tot een minimumte bespreken. CIP-systemen (Lean-in-Place) liggen in het verlengde van die gedachte en maken het concreet mogelijk omook de reiniging van de installaties te laten verlopen zonder voorafgaande opening / demontage.

Uitdagingen bij CIP-reiniging

Een zuiver empirische (directe) waarneming van het gereinigde oppervak volstaat niet om de reinheid van de installatie te garanderen. De hygiënische omstandigheden moeten immers controleerbaar zijn. Mechanische factoren kunnen dit proces echter bemoeilijken. Zo veroorzaken bochten in leidingen stromingsprofielen die de reiniging beïnvloeden. Op dergelijke kritieke punten is een aparte reinigingscontrole nodig. Bovendien verschillen residuen van product tot product, afhankelijk van eigenschappen.

Traditioneel mikken fabrikanten op een hogere procesbetrouwbaarheid via de toepassing van langere reinigingscycli. Maar daarmee lopen enerzijds de kosten voor het reinigingsmiddel op wat dus hogere verwijderings en energiekosten met zich meebrengt en onderzijds garandeert deze werkwijze niet per se een perfect reinigingsresultaat.

Continue bewaking van kritieke procespunten

De Liquitrend QMW43 biedt naast geleidbaarheidsmeting en troebelheidsmeting in de CIP-retourleiding ook nieuwe mogelijkheden om de reinigingstijd te optimariseren. Gemonteerd op kritieke procespunten controleert de sensor er de lokale reinigingsstatus en verstuurt hij info over de reinigingsefficiëntie. Hij meet continu (voor, tijdens en na de reiniging) de dikte van lokale productaanhechting, die een indicatie is voor de aankleving elders op het binnenoppervlak van de leiding of tank.

Inzicht in aard van aanhechting

Bovendien is het mogelijk om uit de evaluatie van de geleidbaarheidsmeting de aard van de afzettingen af te leiden: is dit voedingsproduct of reinigingsmiddel? Als de sensor geen afzettingen of geleidbaarheid meer vertoont, is de reiniging van het gemonitorde binnenoppervlak geslaagd. De sensor maakt dus in feite een optimaal reinigingsproces mogelijk aan de hand van reële omstandigheden in de tank of de leiding, wat tijd en kosten bespaart.

Lees over vergelijkbare onderwerpen

Perslijst

Ontvang de volgende persberichten en het volgende nieuws rechtstreeks in uw mailbox. Blijf op de hoogte door u te abonneren op de perslijst van Endress+Hauser.

Endress+Hauser press list

Endress+Hauser regularly sends out press releases on current topics and company information to media professionals.

Select the topics you are interested in:  *
Select the industries you are interested in: *

Personal Data


Fields marked with * are required. You will receive an email with a confirmation of your subscription. The information enlisted is voluntary and your data will only be used for personalizing your newsletters and not be passed onto any third party. For statistical reasons we will perform anonymous link tracking.