Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
 • Geschiedenis

Proof testen van Safety Instrumented Systems, minimale stilstandtijd

Optimaliseer proof testing met slimme technologieën en diensten voor blijvende veiligheid en beschikbaarheid

Proof Testing van Safety Instrumented Systems (SIS) is een belangrijke uitdaging voor de hele chemische industrie. Dergelijke systemen komen steeds vaker voor in verband met de compliance of de prestaties en moeten regelmatig worden getest om ervoor te zorgen dat ze op één lijn liggen met de normen en de processen. Geconfronteerd met hevige concurrentie en verminderde marges wordt het probleem voor beheerders van de installatie hoe ze testmethodes kunnen optimaliseren om kostbare stilstand tot een minimum te beperken, en dit met het voordeel van een volledige, grondige diagnostische dekking.

Hoe kunnen we helpen

Endress+Hauser biedt intelligente Heartbeat Technology om optimale SIS-proof testen te garanderen, evenals strikte SIS-proof test services, die een blijvende veiligheid van de fabriek mogelijk maken met een minimale procesonderbreking:

 • Permanente proces- en apparaatdiagnose met een diagnostische dekking tot 98%

 • Gestandaardiseerde diagnostische berichten met exacte instructies

 • Verificatie zonder procesonderbreking met een druk op de knop

 • Automatisch gegenereerd en eenduidige verificatieprotocollen

 • SIL verificatie door middel van een testprocedure met behulp van een wizard die gevaarlijke, niet ontdekte fouten aan het licht brengt

Applications

Proces- en apparaatdiagnose

Niet-gedetecteerde instrumentfouten kunnen de kans op uitval in een Safety Instrumented System vergroten. Betrouwbare en nauwkeurige diagnoses zijn nodig om de veiligheid te garanderen en stilstand te voorkomen.

Proces- en apparaatdiagnose
Onze ervaring in de praktijk

Endress+Hauser Heartbeat zelfdiagnose-sensortechnologie vergemakkelijkt een tijdige en nauwkeurige diagnose van fouten in het instrument. Onze smart instrumenten voeren meer dan 80 interne diagnostische metingen uit op de achtergrond, met een diepgaande diagnostische dekking tot 98%. De resultaten kunnen eenvoudig worden gecontroleerd via onze Netilion Health app, die transparante en gestandaardiseerde diagnostische boodschappen geeft voor een eenvoudige interventie.

 • Zorgen voor veilige processen met minimale procesonderbreking

 • Kosteneffectief onderhoud door middel van smart data en diagnostiek

 • Doelgerichte, tijdige en kosteneffectieve onderhoudsinterventies mogelijk maken

Gedocumenteerde verificatie

De verificatie van instrumenten is een kritische activiteit om ervoor te zorgen dat de installed base correct werkt, maar moet worden uitgevoerd met een minimale onderbreking van de processen.

Gedocumenteerde verificatie
Onze ervaring in de praktijk

Endress+Hauser Heartbeat Technology maakt het mogelijk om op elk moment de instrument verificatie te triggeren. Het automatisch gegenereerde verificatieprotocol levert nauwkeurige resultaten op, en het bewijs dat vereist is door de veiligheidsvoorschriften. Daarnaast bieden wij een wizard-geleide procedure voor SIL proof tests die je stap voor stap door de test leidt.

 • Gedocumenteerde en duidelijke verificatieresultaten

 • Verminder controle-inspanning tijdens de geplande shutdown periodes

 • Meer flexibiliteit in de planning van de SIS proof tests

Smart monitoring

Er zijn regelmatig testen nodig om de veiligheid van het proces te garanderen, maar dit vermindert de beschikbaarheid van het systeem.

Smart monitoring
Onze ervaring in de praktijk

Met behulp van Heartbeat Technology, biedt Endress+Hauser instrumentatie gedetailleerde instrument- en procesgegevens die het mogelijk maken om trends te detecteren en, in het verlengde daarvan, voorspellende onderhoudsinterventies uit te voeren. Onze klanten kunnen hun interventies optimaliseren en de testintervallen verlengen zonder afbreuk te doen aan de veiligheid.

 • Implementeer voorspellend onderhoud op basis van real-time instrumentdata

 • Optimaliseer processen en onderhoud

 • Verleng de testcycli voor een grotere beschikbaarheid van het systeem

Uitbestede SIL-proof tests

De regelgeving voor de chemische industrie bepaalt dat er regelmatig en gedocumenteerd bewijs moet worden geleverd voor het testen van de veiligheidsinstrumenten, wat een grotere belasting vormt voor de activiteiten van de fabriek, niet alleen in de vorm van stilstand en procesonderbreking, maar ook voor de beschikbaarheid van het personeel, de certificering en de opleidingsbehoeften.

Uitbestede SIL-proof tests
Onze ervaring in de praktijk

Onze SIL proof testing service stelt u in staat om deze essentiële taak uit te besteden, van inspectie ter plaatse tot het proof testen en documentatie. Onze gecertificeerde functionele veiligheidsexperts kunnen het volledige scala aan tests uitvoeren, van eenvoudige loop tests tot op maat gemaakte tests in complexe toepassingen.

 • Verbetering van de veiligheid van de installatie met risico- en foutdetectie

 • Reduceer ongeplande stilstand met preventieve controles

 • Waarborg de naleving van de veiligheidsnormen en -voorschriften

Verhoog veiligheid en beschikbaarheid met minimale inspanning

proof testing, safety instrumented system, veiligheid van de installatie, beschikbaarheid, SIL, verificatie ©Endress+Hauser

Endress+Hauser biedt een breed scala aan instrumenten die zijn uitgerust met Heartbeat, een technologie die een hoge mate van beschikbaarheid van het systeem biedt met minimale inspanning.

sis, safety instrumented system, SIL, resterend risico, PFDavg ©Endress+Hauser

Een Safety Instrumented System (SIS) vermindert het risico van een specifiek proces.

Voordelen

Als beheerder van een chemische fabriek draagt u een bijzondere verantwoordelijkheid met betrekking tot de veiligheid. Met Heartbeat Technology kunt u state-of-the-art fabrieksveiligheid onderhouden zonder de beschikbaarheid in gevaar te brengen - en dat alles met minimale inspanning. Geïntegreerd in een breed scala van onze instrumenten, levert deze technologie beknopte, gestandaardiseerde diagnostische meldingen en bewakingsgegevens die u in staat stellen uw systemen te onderhouden en precies wanneer dat nodig is.

 • 31

  landen met getrainde veiligheidsambassadeurs die klaar staan om uw veiligheidskwesties te bespreken

 • 100+

  SIL-gecertificeerde apparaten om de beste oplossing voor uw toepassing te bieden

 • 10

  miljoen apparaten die in de afgelopen 65 jaar in veiligheidsgerelateerde toepassingen zijn geïnstalleerd

 • Eenvoudige producten

 • Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken

Technische topkwaliteit

Eenvoud

 • Standaardproducten

 • Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm

Technische topkwaliteit

Eenvoud

 • High-end producten

 • Functioneel en uiterst doelmatig

Technische topkwaliteit

Eenvoud

 • Gespecialiseerde producten

 • Ontworpen voor veeleisende applicaties

Technische topkwaliteit

Eenvoud

Variabel

FLEX selectie Technische topkwaliteit Eenvoud
 • F
 • L
 • E
 • X

Fundamental selectie

Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden

Technische topkwaliteit
Eenvoud
 • F
 • L
 • E
 • X

Lean selectie

Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen

Technische topkwaliteit
Eenvoud
 • F
 • L
 • E
 • X

Extended selectie

Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën

Technische topkwaliteit
Eenvoud
 • F
 • L
 • E
 • X

Xpert selectie

Beheers uw meest uitdagende applicaties

Technische topkwaliteit
Eenvoud

Variabel

Browse door ons programma!

Gerelateerde verhalen

Andere sectoren