Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
 • Geschiedenis
Chemische fabriek bij nacht

Proof-testen van Safety Instrumented Systems

Optimaliseer het proof-testen met slimme technologieën en diensten voor een blijvende veiligheid en beschikbaarheid

Het proof-testen van Safety Instrumented Systems (SIS) is een grote uitdaging geworden voor de hele chemische industrie. Dergelijke systemen komen steeds vaker voor in verband met de compliance of de prestaties en moeten regelmatig worden getest om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de normen en de processen. Geconfronteerd met hevige concurrentie en verminderde marges wordt het probleem voor de fabrieksbeheerders hoe ze de testmethodes kunnen optimaliseren om kostbare downtime tot een minimum te beperken, en dit met het voordeel van een volledige, grondige diagnostische dekking.

Hoe kunnen we helpen

Endress+Hauser biedt intelligente Heartbeat Technology en speciale proof-test-diensten voor het proof-testen van Safety Instrumented Systems, waarmee een blijvende fabrieksveiligheid met minimale procesonderbrekingen wordt gegarandeerd:

 • Permanente proces- en instrumentdiagnose met een diagnostische dekking tot 98%

 • Gestandaardiseerde diagnostische berichten met exacte instructies

 • Verificatie zonder procesonderbreking met een druk op de knop

 • Automatisch gegenereerde en eenduidige verificatieprotocollen

 • Safety Integrity Level (SIL) verificatie door middel van een proof-test-procedure met behulp van een wizard die gevaarlijke, niet-ontdekte storingen aan het licht brengt

Applications

Proces- en instrumentdiagnose

Niet-gedetecteerde instrumentstoringen kunnen de kans op uitval in een Safety Instrumented System vergroten. Betrouwbare en nauwkeurige sensordiagnoses zijn nodig om de veiligheid te garanderen en downtime te voorkomen.

De Netilion Health-app werkt met de gestandaardiseerde Namur-diagnoseberichten voor een vereenvoudigde MRO
Onze ervaring in de praktijk

Met de Heartbeat zelfdiagnose-sensortechnologie van Endress+Hauser is een tijdige en nauwkeurige diagnose van instrumentstoringen mogelijk. Onze slimme instrumenten voeren meer dan 80 interne diagnostische metingen uit op de achtergrond, met een diepgaande diagnostische dekking tot 98%. De resultaten kunnen eenvoudig worden gecontroleerd via onze Netilion Health-app, die transparante en gestandaardiseerde diagnostische berichten geeft voor een eenvoudige interventie.

 • Zorgen voor veilige processen met minimale procesonderbreking

 • Kosteneffectief onderhoud door middel van smart data en diagnostiek

 • Doelgerichte, tijdige en kosteneffectieve onderhoudsinterventies mogelijk maken

Gedocumenteerde verificatie

De verificatie van instrumenten is uiterst belangrijk om ervoor te zorgen dat de geïnstalleerde instrumenten goed werken, maar moet worden uitgevoerd met een minimale onderbreking van de processen.

Onderhoudsmonteur in een chemische fabriek die bezig is met het proof-testen van veiligheidsinstrumenten
Onze ervaring in de praktijk

Met Heartbeat Technology van Endress+Hauser is het mogelijk om op elk moment de instrumentverificatie te triggeren. Het automatisch gegenereerde verificatieprotocol levert nauwkeurige resultaten op en het bewijs dat vereist is door de veiligheidsvoorschriften. Daarnaast bieden we een wizard-geleide procedure voor proof-tests van Safety Instrumented Systems die u stap voor stap door de test leidt.

 • Gedocumenteerde en duidelijke verificatieresultaten

 • Verminder controle-inspanning tijdens de geplande shutdown-perioden

 • Meer flexibiliteit in de planning van de SIS proof-tests

Smart monitoring

Om de veiligheid van het proces te garanderen, moeten er regelmatig proof-tests worden uitgevoerd. Dit vermindert echter de beschikbaarheid van het systeem.

Aangroei op een radarinstrument
Onze ervaring in de praktijk

Dankzij Heartbeat Technology bieden instrumenten van Endress+Hauser gedetailleerde instrument- en procesgegevens, waarmee trends kunnen worden herkend en, in het verlengde daarvan, voorspellend onderhoud kan worden uitgevoerd. Onze klanten kunnen hun onderhoud optimaliseren en de proof-test-intervallen verlengen zonder afbreuk te doen aan de veiligheid.

 • Implementeer voorspellend onderhoud op basis van realtime instrumentgegevens

 • Processen en onderhoud optimaliseren voor meer efficiëntie en veiligheid

 • Verleng de proof-test-cycli voor een grotere beschikbaarheid van het systeem

Uitbestede SIL proof-tests

De regelgeving voor de chemische industrie bepaalt dat er regelmatig en gedocumenteerd bewijs moet worden geleverd voor het proof-testen van Safety Instrumenten Systems, wat een grotere belasting vormt voor de activiteiten van de fabriek, niet alleen in de vorm van downtime en procesonderbreking, maar ook voor de beschikbaarheid van het personeel, de certificering en de opleidingsbehoeften.

Het proof-testen van een SIL-level-instrument
Onze ervaring in de praktijk

Onze SIL proof-test-dienst stelt u in staat om deze belangrijke uit te besteden, van inspectie ter plaatse tot het proof-testen en de documentatie. Onze gecertificeerde functionele-veiligheidsexperts kunnen het volledige scala aan tests uitvoeren, van eenvoudige loop-tests tot op maat gemaakte tests in complexe toepassingen.

 • Verbeter de veiligheid van de fabriek met risico- en storingsidentificatie

 • Verminder ongeplande downtime met preventieve controles

 • Waarborg de naleving van de veiligheidsnormen en -voorschriften

Verhoog de veiligheid en beschikbaarheid met minimale inspanning

De drie pijlers van Heartbeat Technology zijn diagnostiek, verificatie en monitoring ©Endress+Hauser

Endress+Hauser biedt een breed scala aan instrumenten die zijn uitgerust met Heartbeat, een technologie die een hoge mate van systeembeschikbaarheid biedt met minimale inspanning.

Schematische weergave van hoe een Safety Instrumented System met SIL-sensoren het restrisico vermindert ©Endress+Hauser

Een Safety Instrumented System (SIS) vermindert het risico van een specifiek proces.

Voordelen

Als beheerder van een chemische fabriek draagt u een bijzondere verantwoordelijkheid met betrekking tot de veiligheid. Met Heartbeat Technology kunt u het testen van uw SIS optimaliseren en de veiligheid van de fabriek op het hoogste niveau handhaven zonder de beschikbaarheid in gevaar te brengen. Geïntegreerd in een breed scala van onze instrumenten, levert deze technologie beknopte, gestandaardiseerde diagnostische meldingen en bewakingsgegevens die u in staat stellen uw systemen te onderhouden precies wanneer dat nodig is.

 • 31

  landen met getrainde veiligheidsambassadeurs die klaar staan om uw veiligheidskwesties te bespreken

 • 100+

  SIL-gecertificeerde instrumenten om de beste oplossing voor uw toepassing te bieden

 • 10

  miljoen instrumenten in de afgelopen 65 jaar in veiligheidsgerelateerde toepassingen geïnstalleerd

 • Eenvoudige producten

 • Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken

Technische topkwaliteit

Eenvoud

 • Standaardproducten

 • Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm

Technische topkwaliteit

Eenvoud

 • High-end producten

 • Functioneel en uiterst doelmatig

Technische topkwaliteit

Eenvoud

 • Gespecialiseerde producten

 • Ontworpen voor veeleisende applicaties

Technische topkwaliteit

Eenvoud

Variabel

FLEX selectie Technische topkwaliteit Eenvoud
 • F
 • L
 • E
 • X

Fundamental selectie

Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden

Technische topkwaliteit
Eenvoud
 • F
 • L
 • E
 • X

Lean selectie

Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen

Technische topkwaliteit
Eenvoud
 • F
 • L
 • E
 • X

Extended selectie

Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën

Technische topkwaliteit
Eenvoud
 • F
 • L
 • E
 • X

Xpert selectie

Beheers uw meest uitdagende applicaties

Technische topkwaliteit
Eenvoud

Variabel

Browse door ons programma!

Gerelateerde verhalen

Andere sectoren