Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
 • Geschiedenis
Turbine in een kolengestookte energiecentrale

Risico's minimaliseren met het wisselen van meters

Veiligheid waarborgen door verouderde technologie te moderniseren

Energiecentrales zijn vaak gevaarlijke omgevingen met veel potentiële gevaren, waardoor mensen, bedrijven en het milieu gevaar lopen. Schade of productieverlies door een gedwongen uitval kan hoge kosten met zich meebrengen. Preventieve maatregelen, zoals het vervangen van mechanische meters en andere verouderde technologie door betrouwbaardere en efficiëntere systemen, zijn essentieel om maximale procesveiligheid en -prestaties te garanderen.

Hoe kunnen we helpen

Om de processen van uw installatie veilig te verbeteren - of het nu gaat om een thermische stoom-elektrische installatie, een gasturbine met gecombineerde cyclus, een waterkrachtcentrale, een verbrandingsmotor of een warmtekrachtkoppelingsinstallatie - brengen we onze industrie-expertise en de beste vervangingstechnologie voor uw bestaande mechanische meters en andere verouderde technologie in. Instrumenten die minder onderhoud vergen, minder kans op storingen hebben en het u makkelijker maken uw bedrijfsdoelstellingen te bereiken.

 • Een assortiment meetinstrumenten dat voldoet aan internationale normen: bv. ATEX, FM, TIIS

 • Geavanceerde technologie volgens IEC 61508 SIL 2, die homogene redundante toepassing tot SIL 3 in systemen met veiligheidsinstrumenten mogelijk maakt

 • Geïntegreerde diagnostiek, controle en bewaking; veilige processen en veilige werking van de installatie gegarandeerd door Heartbeat Technology

 • Uniforme bedieningsconcepten zorgen voor eenvoud en dus voor een veiligere werking

 • Met ons uitgebreide dienstenaanbod en onze expertise ondersteunen we u wereldwijd gedurende de gehele levenscyclus van uw installatie. En we bieden veiligheids- en normseminars en -trainingen aan om de bekwaamheid van uw personeel te verhogen

Applications

Directe, nauwkeurige flowmeting aan de inlaat van de gasturbine

Het brandstofverbruik heeft een enorme invloed op de efficiëntie en het bedrijfsresultaat van een installatie, waardoor het van essentieel belang is de aardgasflow nauwkeurig te meten. Traditionele turbineflowmeters meten alleen volume, wat betekent dat andere meters nodig zijn om de massastroom of de gecorrigeerde volumestroom te bepalen. Deze meters zijn onderhevig aan slijtage, waardoor ze na verloop van tijd een afwijking vertonen. Ook moeten ze regelmatig worden gesmeerd.

Directe, nauwkeurige, kostenbesparende flowmeting
Onze ervaring in de praktijk

Door turbineflowmeters te vervangen door de Promass coriolis-meter kan de gasmassastroom direct worden gemeten.

 • Hogere betrouwbaarheid en hogere veiligheid dankzij zelfdiagnose en controle door Heartbeat

 • De Promass coriolis-meter is multivariabel: er zijn geen extra meters nodig om druk, temperatuur en dichtheid te meten en te corrigeren

 • Een hogere nauwkeurigheid van of +/- 0,35% betekent grote gasbesparingen

Vervang de detector en behoud uw radiometrische gammabron

Bij diverse zware toepassingen in fossiele brandstof-, biomassa- en afval-naar-energie-centrales blijft men gebruikmaken van radiometrische gamma-niveau-, puntniveau- en dichtheidsmetingen. Maar in typische installaties met geiger-müller-buisontvangers verslechteren de meetprestaties in de loop van de tijd als gevolg van afnemende bronactiviteit en de relatieve ongevoeligheid van de ontvangers.

Scintillatiedetector met hogere gevoeligheid
Onze ervaring in de praktijk

U kunt de levensduur van uw bestaande radioactieve bron verlengen door over te schakelen op nieuwere scintillatiedetectoren.

 • Detectoren met een hogere gevoeligheid als de Gammapilot FMG50 werken met kleine stralingsvelden, zodat u uw huidige bron nog vele jaren kunt behouden

 • Voorkom vervangings- en verwijderingskosten, papierwerk en verminder risico

Automatische, onderhoudsarme pH-bewaking bij ontzwaveling

Bewaking van de pH-waarde is zeer belangrijk voor een goed functionerend rookgasreinigingssysteem. Maar de harde, agressieve omstandigheden in de gaswasser maken het leven erg moeilijk voor pH-sensoren. Standaardinstallaties vereisen frequente reiniging en handmatige kalibratie en regelmatige vervanging van de sensor.

Automatische reiniging en kalibratie
Onze ervaring in de praktijk

Gelukkig kunnen slimme systemen als het Liquiline Control CDC90 pH-meetsysteem nu de reiniging en kalibratie van sensoren automatiseren.

 • Volledig automatische reiniging en kalibratie voor betrouwbare, consistent nauwkeurige pH-meting en lagere onderhoudskosten.

 • Zorgt voor betrouwbare meetwaarden en een langere levensduur voor pH-sensoren

 • Betere werkveiligheid door het minimaliseren van onderhoudswerkzaamheden in gevaarlijke omgevingen

Dichtheidsmeting van slurry bij rookgasontzwaveling (RGO)

De meting van de dichtheid van de kalkslurry op de injectieplaats is belangrijk voor de efficiëntie van het rookgasreinigingsproces. Zodra een bepaalde concentratie is bereikt, wordt het gips uit het proces verwijderd. Door het schurende medium is dit een uitdagende meting die een robuuste oplossing vereist, zoals radiometrische meting. Maar er bestaan nog veel verouderde systemen die gebruikmaken van hoge-energiebronnen en gedateerde transmittertechnologie. Bezorgdheid over veiligheid en certificering drijft uw behoefte aan alternatieven.

Dichtheids- en flowmeting in rookgasontzwaveling (RGO)
Onze ervaring in de praktijk

Dichtheidsmeting kan worden gedaan met de gevoelige en veilige nieuwe generatie radiometrische Gammapilot. Voor klanten die liever geen radiometrische meting gebruiken: de Promass coriolis-meter kan tegelijkertijd de dichtheid, de massastroom en de temperatuur meten.

 • De nieuwe generatie radiometrische Gammapilot is gevoelig, veilig en robuust zodat er onder de meest uiteenlopende omstandigheden kan worden gemeten

 • De Promass coriolis-meter kan een nucleaire bron uit uw installatie verwijderen, waardoor u minder tijd kwijt bent aan certificering, administratie en opleidingen

Nieuwe generatie tablet-PC vervangt HART® handheld-communicator

Het dagelijkse werk van een onderhoudstechnicus bestaat voor een groot deel uit het configureren van instrumenten. Maar de meeste handhelds werken maar met één protocol (bv. HART) en kunnen alleen worden gebruikt om te configureren.

Nieuwe generatie tablet-PC
Onze ervaring in de praktijk

Verhoog de productiviteit en veiligheid in het veld met de nieuwe, robuuste tablet-PC Field Xpert , waarmee alle instrumenten kunnen worden beheerd. Bespaar tijd en kosten in moeilijke omgevingen dankzij eenvoudige instrumentconfiguratie en -verificatie en verbeterde connectiviteit.

 • Bespaar tijd met de eenvoudig te gebruiken, touch-geoptimaliseerde, moderne gebruikerservaring

 • Verlaag de kosten met één enkel instrument voor PROFIBUS, Modbus en Endress+Hauser-specifieke service-interfaces. Snelle verbinding met instrumenten dankzij automatische hardwareherkenning met één muisklik

 • Verbeter de compliance: maak configuratie- en Heartbeat Verification-rapporten, toon de echocurve en meer

Meten van vliegasniveau zonder nucleaire bron en ontvanger

Voor het verwijderen van deeltjes uit rookgassen zijn puntniveauschakelaars nodig om aan te geven wanneer de vliegas-hoppers in elektrostatische vliegasfilters en filterzakhuizen vol zijn. Radiometrische meting (gammameting) is hiervoor een algemeen erkende betrouwbare oplossing, vooral voor kolen van mindere kwaliteit. Maar welke keus hebt u als u geen radiometrische meting wilt gebruiken?

Capacitieve niveaumeting van vliegas-hoppers in elektrostatische vliegasfilters en filterzakhuizen
Onze ervaring in de praktijk

Klanten die liever geen radiometrische meting gebruiken, kunnen gebruikmaken van capacitieve puntniveauschakelaars als de Solicap FTI77.

 • Verwijder een nucleaire bron uit uw installatie, waardoor u minder tijd kwijt bent aan certificering, administratie en trainingen. Minder onderhoudskosten

 • De Solicap FTI77 de meest robuuste en betrouwbare capacitieve sensor op de markt en is perfect geschikt voor hete en agressieve omgevingen

 • Groot actief gebied zorgt voor een zeer stabiele meting (geen storingen)

Voordelen

Bij het ontwerp, de bouw, het gebruik en onderhoud van uw energiecentrale staat de veiligheid van uw personeel altijd voorop. Ernstig letsel kan worden veroorzaakt door defecte apparatuur die vaak kan worden teruggevoerd op jarenlang onjuist gebruik of gebrekkig onderhoud. Daarom bieden we een complete reeks technologieën, oplossingen en diensten die voldoen aan al uw eisen. We produceren volgens de hoogste kwaliteitsnormen om consistente prestaties en compatibiliteit te garanderen.

 • 10x

  hogere betrouwbaarheid van digitale instrumenten in vergelijking met mechanische meters

 • Nul

  bewegende onderdelen en onafhankelijk van dichtheidsveranderingen

 • Meer dan 17

  jaar functionele veiligheidsnormen IEC 61508 (kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid) toegepast

Browse door ons programma!

Gerelateerde verhalen

Andere sectoren