Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
 • Geschiedenis

Optimalisatie bezinkingsinstallatie voor lagere productiekosten

Geïntegreerde online bewaking verbetert de prestaties van de concentrator

De gemakkelijke bewaking van gegevens van alle kritieke meetpunten op een concentrator, zal u helpen de beschikbaarheid van de fabriek, de procesveiligheid en de energiebesparing te verhogen.

Bezinkingsinstallatie voor de mijnbouw. ©Endress+Hauser

Voordelen op een rij

 • Onderstroomdichtheid werd verhoogd van 55% naar 60 -66%

 • Beter watergebruik

 • Verminderde cyanide in residu's

 • Verhoging van de CTD-hellingshoek van nul naar ~2

 • Aanzienlijk grotere opslagcapaciteit voor residu's

Uw uitdaging

In het bezinkingsproces zijn er talrijke kritieke belangrijke prestatie-indicators die tonen hoe het proces loopt. Al deze indicators moeten nauwkeurig en betrouwbaar worden gemeten. Hydraulische druk, bedhoogte en bedgewicht zijn enkele kritieke meetpunten, evenals een onderstroomdichtheid, het onderstroomdebiet, de overloophelderheid en de toevoersnelheid van droge vaste stoffen. De uitdaging voor de klant bestaat eruit al deze gegevens te laten bewaken en controleren om een efficiënt verdikkingsproces te verkrijgen.

Onze oplossing

Voor het beste resultaat in het verdikkingsproces biedt Endress+Hauser een geïntegreerd pakket dat de efficiëntie van de concentrator optimaliseert. De aanbevolen combinatie van de belangrijkste instrumenten (Prosonic T FMU30, Promass F 200, Cerabar M PMC51, Promag 55S, Liquiline CM44x, Turbimax CUS71D, Orbipac CPF81D, Indumax CLS50D en Oxymax COS51D) maken het verschil. Er is ook een compleet serviceportfolio dat u lokaal helpt om de beschikbaarheid van uw fabriek te verzekeren.

Instrumentatie voor niveau, druk en flow

 • Prosonic T FMU30 ultrasone niveausensor meet en controleert de hoogte van het rooster

 • Cerabar M bewaakt de koppel van het rooster

 • Promass F 200 of Dosimass coriolis flowmeter doseert vlokmiddel ten opzichte van de bedmassa

 • Cerabar M PMC51 met intrekbare reinigingsassemblage regelt de bedmassa

 • Promag 55S en Gammapilot M meten de onderstroom, de dichtheid van residu's en de concentratie van vaste stoffen

Instrumentatie voor analyse

 • Liquiline-zender CM42 (2-draads met 2 sensoreningangen) of

 • Liquiline CM44x met maximaal 8 sensoren (4 bedniveau + 4 andere)

 • Turbimax CUS71D onderdompelbare ultrasoon niveausensor met reinigingsassemblage

 • Turbimax CUS51D snelheidssensor voor bezinking van deeltjes

 • Orbipac CPF81D pH-sensor met CYA 112-montageassemblage

 • Indumax CLS50D geleidbaarheidssensor voor de meting van de zwavelzuurconcentratie

 • Oxymax COS51D voor zuurstofconcentratie in biologische afscheidingstanks

Toepassingsdetails 1

Koppelen en heffen van rooster: voor hydraulische roosteraandrijvingen, moet de hydraulische druk worden gemeten voor het bewaken van procesproblemen, zoals een te lage onderstroompompsnelheid of geblokkeerde uitvoeropeningen. Het rooster moet worden gestopt of gehesen om het koppel te verlagen.

Bedhoogte: de bedhoogte wordt vaak individueel aangepast en is de meest waardevolle parameter omdat deze de positie van het afgezette bed meldt. Deze feedback wordt geanalyseerd en teruggestuurd om de instructie voor het toevoegen van vlokmiddel in g/t vaste stoffen, te wijzigen.

Toepassingsdetails 2

Bedmassa: de rapportage van de balans van afgezette vaste stoffen binnenin de bezinkingsinstallatie gebeurt via een druktransmitter die de toenemende bedmassa detecteert De sensor is in de afvoerkegel bevestigd en kan de snelheid voor de onderstroomslibpomp controleren om een constante bedmassa te bereiken. Het oppervlak van elke sensor die in contact komt met het slibmedium moet bestand zijn tegen schurende deeltjes en moet regelmatig worden gereinigd vanwege de kleverige afzetting.

Toepassingsdetails 3

Onderstroomdichtheid: Om het uiteindelijke percentage vaste stoffen te controleren, wordt een niet-invasieve radio-actieve dichtheidsmeter gemonteerd langs de leiding van de onderstroomuitlaat. De onderstroomdichtheid is belangrijk voor het behoud van een stabiele werking en het vermijden van verstoppingen door residu in de uitlaat van de bezinkingsinstallatie.

Onderstroomsnelheid: Een volumetrische inline flowmeter kan samenwerken met een dichtheidsmeter en geeft de massaflow van droge stoffen aan ten opzichte van het totale volume van het afgevoerde slib.

Toepassingsdetails 4

Overstroomhelderheid: voor kwaliteitsgarantie en definitieve bevestiging van de waterhelderheid, bewaakt een troebelheidsensor de overdracht van vaste partikels.

Toevoersnelheid droge vaste stoffen: om dit te gebruiken als een doorstuursignaal voor de doseercontroleloop van het vlokmiddel, kan een combinatie van een radio-actieve dichtheids- en inline flowmeter worden geïnstalleerd. Dit voorspelt de vlokmiddeldosering op basis van de verwachte toevoer van droge vaste stoffen en reageert niet gewoon op wat er gebeurt met het bedniveau en de bedmassa.