Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Draadloos sensornetwerk ondersteunt stockoptimalisatie

Een Belgische chocoladefabrikant had een uitdaging aangaande het beheer van grondstoffen voor productie...

... De bestaande manier van stockbeheer bleek niet meer nauwkeurig genoeg te zijn.

Na een eerste gesprek bleek dat de verwerking van de gegevens op de productievloer gebaseerd was op een procentuele vullingsgraad in de silo’s. Alle verdere gebruik van de stockgegevens, bijvoorbeeld voor productieplanning en materiaalbeheer, maar ook voor financiële verwerking, gebeurde in massa, met kg als eenheid.

Monty Rakusen/Cultura Images RF/Strandperle

Financiële voordelen voor de klant :

  • Significante besparingen door het reduceren van het manueel behandelen van stockgegevens.

  • Mogelijkheid om recepten te optimaliseren, minder afval.

  • Minder spoedleveringen dankzij beter inzicht in materiaalconsumptie.

  • Betere kostenallocatie van de gebruikte grondstoffen per batch afgewerkt product.

Verder onderzoek bracht ook een ander belangrijk punt naar boven. De broodnodige stockgegevens waren niet geïntegreerd in een omvattende datastructuur, er was duidelijk sprake van ‘data eilanden’.

© Endress+Hauser

Dit fenomeen resulteerde in een aanzienlijke hoeveelheid manuele handelingen betreffende de data en een lagere consistentie van de stockinformatie over de verschillende afdelingen heen. Een verder gevolg hiervan was onzekerheid over het reëel grondstof verbruik per batch. De daaraan vasthangende kostenallocatie was dan ook een tijdrovend proces.

Audit

De klant verzocht Endress+Hauser om een audit uit te voeren. Deze audit omvatte het in kaart brengen van de geïnstalleerde meetinstrumenten en de gebruikte systemen. Tevens werden de werkmethoden betreffende stockinformatie van de productievloer tot aan de ERP-systemen onderzocht. Als resultaat van deze audit kwam Endress+Hauser met het volgende voorstel :

  • Een oplossing voor het ‘meet-probleem’.

  • Een geïntegreerde oplossing voor een beter stockbeheer.

  • Een voorstel voor alternatieve werkingsmethoden, gebruik makend van de geïntegreerde oplossing.

©Endress+Hauser

De potentiele verbeteringen werden aan het eind van deze audit beschreven in een proces-document. De audit ging uit van een ASIS systeem landschap en de ‘huidige’ werkingsmethoden. Verder werden in de audit, gezamenlijk met de klant, TO-BE scenario’s besproken en hieruit werden dan voorstellen gedaan voor een toekomstig systeemlandschap. De ‘installed base’ audit aangaande de instrumentatie werd gedocumenteerd en aangeboden in de Endress+Hauser W@M portal.

Endress+Hauser oplossing

© Endress+Hauser

In eerste instantie werden alle niveaumetingen omgezet en gekalibreerd in massa. De instrumentatie werd uitgerust met WirelessHart Adapters SWA70 en Fieldgate SWG70. Dit draadloos datanetwerk had het voordeel dat het snel en zonder risico kon toegevoegd worden aan de bestaande automatiseringsinfrastructuur.

De inhoud van de individuele silo’s wordt via dit industrieel draadloos netwerk doorgestuurd naar SupplyCare. Dat is een Endress+Hauser software applicatie, specifiek ontwikkeld voor efficiënt stockbeheer. Via SupplyCare worden alle stockgegevens per silo gevisualiseerd en opgeslagen. Verder vormt dit platform de basis voor integratie met andere zakelijke toepassingen die behoefte hebben aan deze ‘real-time’ stockinformatie. In een volgende stap gebeurt een volledige integratie in SAP. Hierdoor worden de manuele acties tot een minimum
gereduceerd.

Industrie 4.0

©Endress+Hauser

Deze toepassing bevat een aantal Industry 4.0 elementen. Na analyse bleek het probleem van de klant niet direct een
automatiseringsprobleem. Dit was goed ingericht en onder controle. Er moest niet naar een proces control oplossing gezocht worden. De oplossing lag in een beter beheer van stockgegevens en de mogelijkheid om deze stockgegevens op een transparante manier binnen de organisatie beschikbaar te maken. Daarnaast moest de nauwkeurigheid en de consistentie verhoogd worden.

Endress+Hauser heeft de sensoren ‘intelligent’ gemaakt. De voorraad wordt op basis van het silo niveau in het instrument omgerekend naar massa. Verder worden deze gegevens via het draadloos netwerk doorgestuurd naar een applicatie die de gegevens omzet in voor de gebruiker waardevolle informatie.

Contact